รัจนาการ แมเนจเม้นท์ จับมือเอสซีจี ยกระดับคุณภาพอาคารรัจนาการ อายุ 24 ปี คว้า LEED ระดับ Gold Level ก้าวสู่อาคารรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาตรฐานโลก

รัจนาการ แมเนจเม้นท์ ร่วมกับ SCG โดยทีม SCG Consulting-Green & Well ผู้ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาเรื่องสิ่งปลูกสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย พัฒนาและปรับปรุง “อาคารรัจนาการ” ซึ่งเป็นอาคารที่มีอายุกว่า 24 ปี จนผ่านการรับรองมาตรฐานอาคาร LEED-Leadership in Energy and Environmental Design ของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทอาคารที่อยู่ระหว่างการใช้งานในระดับ GOLD “Gold level certified LEED Version 2009-Existing Buildings : Operations and Maintenance” ได้สําเร็จ ก้าวสู่การเป็นอาคารสำนักงานที่ประหยัดพลังงาน มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับทั้งตัวอาคาร ผู้เช่าใช้อาคาร และสังคม

คุณจิทัศ ศรสงคราม กรรมการผู้จัดการบริษัท รัจนาการ แมเนจเม้นท์ จํากัด กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะออกแบบปรับปรุงอาคารรัจนาการซึ่งเป็นอาคารสํานักงานให้เช่าสูง 32 ชั้นที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ตั้งอยู่บนถนนสาทรใต้ บนพื้นที่กว่า 90,000 ตารางเมตร โดยทีมบริหารมีนโยบายปรับปรุงอาคารมาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งจะพัฒนาอาคารให้เป็นอาคารประหยัดพลังงาน รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ใช้อาคาร ซึ่งนับเป็นความท้าทายอย่างมาก เพราะต้องดําเนินการในระหว่างที่มีผู้เช่าเต็มทุกชั้นและต้องไม่ให้รบกวนผู้เช่าโดยเด็ดขาด รวมถึงต้องปรับปรุงอาคารให้บรรลุเป้าหมายอย่างทันเวลา จึงได้ร่วมกับเอสซีจี โดยอาคารประหยัดพลังงานได้รับการประเมินให้ได้คะแนนเต็มในหมวดการปรับปรุงพลังงาน โดยได้ค่า Energy Star Score สูงถึง 95 จากการเปลี่ยนระบบปรับอากาศใหม่ทั้งหมด ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกเวลาเปิด-ปิด ในแต่ละพื้นที่ได้เอง และยังเลือกใช้กระจกที่มีคุณสมบัติเป็น Reflective Insulate สะท้อนทั้งแสงและความร้อนออกจากอาคาร ทั้งยังมีการติดตั้งระบบ BAS (Building Automation System) ซึ่งเป็นการควบคุมระบบการจ่ายพลังงานเป็นแบบเฉพาะพื้นที่ รวมถึงการติดตั้งหลอด LED  ซึ่งทั้งหมดนี้ ทําให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าไปได้ถึง 30% นอกจากนี้ ยังมีการคํานึงถึงการมีสุขภาวะที่ดี (Well Being) ของผู้อยู่อาศัยด้วยการติดตั้งระบบ Energy Recovery Ventilation (ERV) หรือระบบ Fresh Air ทําให้ระบบหมุนเวียนในอากาศดีขึ้น ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย จนทำให้ผ่านการรับรองมาตรฐานอาคาร LEED-Leadership in Energy and Environmental Design ของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทอาคารที่อยู่ระหว่างการใช้งาน ในระดับ GOLD “Gold level certified LEED Version 2009-Existing Buildings : Operations and Maintenance” ได้สําเร็จ

นอกจากนี้ ด้วยทําเลที่ตั้งใจกลางเมือง มีระบบขนส่งสาธารณะที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้อาคารลดการใช้พาหนะส่วนตัว ทั้งมีมาตรการประหยัดน้ำ โดยใช้ก๊อกน้ำและสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งหมด และนําน้ำที่ผ่านการบําบัดและปรับปรุงคุณภาพแล้วมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้และล้างพื้นลานจอดรถ ทําให้ทั้งโครงการสามารถประหยัดการใช้น้ำได้มากกว่า 30%”

ด้าน คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Living Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า “ปัจจุบันผู้ประกอบการมีความต้องการปรับปรุงอาคารที่อยู่ระหว่างการใช้งานให้มีประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ดีขึ้น รวมถึงปรับปรุงให้เป็นอาคารที่คำนึงถึงสุขภาวะที่ดีของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้งานอาคารด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโลก โดยเอสซีจีมีทีมงาน SCG Consulting-Green & Well ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาและให้บริการด้วยโซลูชั่นเรื่องสิ่งปลูกสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสากลอย่างครบวงจร ตลอดจนส่งเสริมเรื่องการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในอาคารไปพร้อมๆ กัน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้ประกอบการบรรลุวัตถุประสงค์เรื่องอาคารเขียว เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้อาคารแล้ว ยังส่งผลดีในด้านต้นทุนการดำเนินโครงการที่ลดลงในระยะยาว ซึ่งจะช่วยลดค่าบริหารจัดการอาคาร สร้างมูลค่าเพิ่ม ทำให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพของการใช้อาคารดีขึ้นด้วย”

ทั้งนี้ SCG Consulting คือ บริการให้คำปรึกษาโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อธุรกิจ B2B ประกอบไปด้วย 3 ทีมหลัก ได้แก่ SCG Consulting-Green & Well บริการให้คำปรึกษาเรื่องสิ่งปลูกสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยที่ดำเนินการมากว่า 9 ปี ซึ่งครอบคลุมทั้งอาคารใหม่และอาคารที่อยู่ระหว่างการใช้งาน SCG Consulting-Living Care บริการให้คำปรึกษาและออกแบบด้านเฮลท์แคร์ ครบวงจร เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้สูงอายุและคนทุกวัย และ SCG Consulting-Energy บริการให้คำปรึกษาเรื่องการออกแบบและการใช้งานอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน เพื่อสร้างสภาวะอยู่สบายให้กับผู้ใช้งานทุกคน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ SCG Consulting เพื่อขอรับคำปรึกษาและบริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (02) 586-2222 หรืออีเมล [email protected] และสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel