สยามแม็คโคร จับมือ กรมการค้าภายใน ชวนคนหันมาบริโภคกุ้งก้ามกรามมากขึ้น กับเทศกาล “ชวนกินกุ้งไทย ช่วยเกษตรกรไทยเติบโตอย่างยั่งยืน”

วันนี้ (6 ธันวาคม 2562) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมการค้าภายใน ชวนกินกุ้งไทย เน้นไร้ฟอร์มาลีน เพื่อเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม เปิดเทศกาล ชวนคนให้หันมาบริโภคกุ้งไทย ภายใต้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน จำนวน 15 ตัน ติวเข้มเรื่องคุณภาพ แนะนำการจัดระบบของซัพพลายเชน เจาะตลาดอาหาร ส่งเสริมการขาย สู่ 100 สาขา ทั่วประเทศ

คุณวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กุ้งก้ามกราม เป็นสัตว์อีกหนึ่งชนิดที่กรมการค้าภายในให้ความสำคัญ และเป็นสินค้าอีกหนึ่งชนิดที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ ปัจจุบัน มีผลผลิตกุ้ง 22,000 ตัน สำหรับประเทศไทยมีศักยภาพสูงมากในการส่งออกกุ้ง เป็นอันดับ 1 มาตลอด 20 ปี แต่ปัจจุบัน เป็นเรื่องที่ต้องมานั่งทบทวนกันใหม่ เพราะอันดับส่งออกกุ้ง ตกมาเป็น อันดับที่ 5 สำหรับกุ้งก้ามกรามถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยโดยเฉพาะ แต่ส่วนใหญ่จำหน่ายในประเทศเป็นหลัก ในอนาคตกุ้งก้ามกรามสามารถขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้

คุณวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน

“ปัจจุบัน กุ้งก้ามกราม มีหลากหลายสายพันธุ์ หลากหลายลักษณะ ที่ผ่านมาในอดีตเราจะพบแต่กุ้งตัวเล็กๆ เนื้อน้อย มีแต่ก้ามที่ใหญ่ แต่สำหรับกุ้งที่นำมาจำหน่ายในเทศกาล จะเป็นกุ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ต้องชื่นชมนายกสมาคมที่สามารถพัฒนากุ้งให้มีคุณภาพดี เนื้อแน่น เนื้อหวาน หากเรามีกุ้งลักษณะนี้มากขึ้น จะทำให้ประเทศไทยขยายตลาดง่ายขึ้น ผู้บริโภคได้มีโอกาสรับประทานกุ้งที่ได้คุณภาพ ปลอดภัย สำหรับการจัดเทศกาล “ชวนกินกุ้งไทย ช่วยเกษตรกรไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ต้องขอบคุณ บริษัท สยามแม็คโคร ที่สามารถเป็นหน่วยกระจายและช่วยเหลือเกษตรกรไทยได้ วันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่สยามแม็คโครร่วมจับมือกับสมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในพื้นที่ภาคกลาง 4 จังหวัด ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายและช่วยเกษตรกรในเรื่องปัญหากุ้งล้นตลาด ผู้เลี้ยงไม่ขาดทุน บริษัท สยามแม็คโคร ได้สินค้าที่มีคุณภาพไปจำหน่ายให้กับลูกค้า โดยกรมการค้าภายในจะเป็นตัวกลางที่จะทำให้การค้าพัฒนาต่อไปได้”

คุณศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

คุณศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท สยามแม็คโคร ให้ความสำคัญกับการคัดสรรหาอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อตอบสนองต่อผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร รวมทั้งสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดเทศกาลชวนกินกุ้งไทย ช่วยเกษตรกรไทยเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด ใน 1 ปี แม็คโครรับซื้อกุ้งจากเกษตรกร 7,000 ตัน ต่อปี เฉลี่ยแล้ว 600 ตัน ต่อเดือน และมั่นใจว่าพนักงานของบริษัทสามารถกระตุ้นการบริโภคกุ้งคุณภาพดีๆ ตัวใหญ่เนื้อแน่น 8-10 ตัว 1 กิโลกรัม ให้ดียิ่งขึ้น จากที่รับแค่ 600 ตัน ต่อเดือน จะทำให้เพิ่มขึ้นไปอีก โดยทาง บริษัท สยามแม็คโคร ได้รับซื้อกุ้งก้ามกรามกับสมาคมผู้เพาะสัตว์ในพื้นที่ภาคกลาง 4 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ภายใต้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 15 ตัน  ได้ให้คำแนะนำกับเกษตรกร ในส่วนทางด้านการตลาด ซัพพลายเชน เน้นคุณภาพปลอดภัย เพื่อให้คนไทยได้บริโภคกุ้งตัวใหญ่ที่มีคุณภาพ โดยปกติแล้ว ตัวกุ้งขนาดใหญ่จะมีราคาอย่างน้อย 500 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม แต่ทางแม็คโครได้จัดโปรโมชั่น เหลือราคากิโลกรัมละ 399บาท ต่อ 1 กิโลกรัม ซึ่งจะกระจายออกไปทั่วทั้ง 100 สาขา ทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะทางภาคเหนือหรือภาคใต้ ก็จะได้รับประทานกุ้งที่มีคุณภาพ ตัวใหญ่ ราคาที่สามารถจับต้องได้ ทางสยามแม็คโครรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับกรมการค้าภายใน และสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ภาคกลาง 4 จังหวัด

คุณประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว นายกสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยและรองประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี

คุณประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว นายกสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย และรองประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี เผยว่า ตั้งแต่วันที่สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้มีโอกาสจากกรมการค้าภายใน ได้พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในพื้นที่ภาคกลาง 4 จังหวัด เพิ่มให้มีช่องทางการตลาด เพื่อระบายผลผลิต เนื่องจากปัจจุบัน ผู้รับซื้อค่อนข้างน้อย ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน จนกระทั่งเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนและเกษตรกรในการรับซื้อกุ้งก้ามกรามผ่านการตลาดข้อตกลงและจัดกิจกรรมกระตุ้นการบริโภคกุ้งก้ามกราม โดย บริษัท สยามแม็คโคร เป็นเครือข่ายภาคเอกชน ที่เข้ามารับซื้อผลผลิตเพื่อกระจายสินค้าจากผู้บริโภค จำนวน 15 ตัน

กุ้งก้ามกราม

“ในฐานะเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ก่อนอื่นรู้สึกดีใจอย่างยิ่ง เพราะสยามแม็คโครจับมือกับกรมการค้าภายใน เพราะเป็นคนที่พัฒนากุ้งก้ามกรามให้มีคุณภาพ โดยทำให้กุ้งไม่เหมือนกุ้ง เพราะกุ้งเหล่านี้เกิดจากนวัตกรรมของคนไทยที่คิดค้นขึ้นมา ทำให้กุ้งของเรามีเนื้อแน่น คุณภาพดี มีการตรวจเช็คต่างๆ ทั้งในเรื่องออกซิเจน กุ้งของเรามากกว่ากุ้งปกติ 100% หมายความว่า กุ้งของเรามีความแข็งแรง สมบูรณ์ และปลอดสารตกค้าง เลี้ยงดูอย่างดี นอกจากนี้ขอขอบคุณ สยามแม็คโคร ที่ช่วยกระจายกุ้งของเราไปมากกว่า 100 สาขา ทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเหนือสุดหรือใต้สุด นอกจากลดภาวะปัญหากุ้งล้นตลาดแล้ว ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการขนส่ง ซัพพลายเชน ด้านการตลาด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ และยังมีการให้คำแนะนำกับเกษตรกรอีกด้วย”

ทั้งนี้ กุ้งก้ามกราม เป็นหนึ่งในสินค้าเกษตร 10 ชนิด ที่คณะกรรมการและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) มุ่งให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากมีปัญหาด้านราคา มีผลผลิตมาก แต่ความต้องการบริโภคลดลง โดยแม็คโครเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่าย ที่กรรมการค้าภายในเชื่อมโยงให้เกษตรกรมีช่องทางการตลาดในการระบายผลผลิต วางแผนพัฒนาต่อยอดเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในด้านต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน