เกษตรจังหวัดพังงา รณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล หลังพบว่าแนวโน้มตลาดราคาสูงขึ้น

เกษตรจังหวัดพังงา รณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล หลังพบว่าแนวโน้มตลาดราคาสูงขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างมั่นคง ยั่งยืน นอกจากยางพาราและปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก

นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า  ในรอบปี 2559 จังหวัดพังงามีการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ ประกอบด้วย มังคุด พื้นที่ปลูก 12,670 ไร่ ผลผลิต 5,943 ตัน ทุเรียน พื้นที่ปลูก 7,306 ไร่ ผลผลิต 2,702 ตัน ประกอบกับในปีที่ผ่านมาเกษตรกรสามารถจำหน่ายไม้ผลเหล่านี้ได้ราคาสูง และมีลู่ทางการตลาด เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีผู้บริโภคจำนวนมาก และได้เปรียบในเรื่องของการขนส่งซึ่งผลไม้ที่ตลาดมีความต้องการสูง ได้แก่ มังคุดและทุเรียนสาลิกา ซึ่งเป็นทุเรียนที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงา อีกทั้งขณะนี้ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต ปีละหลายแสนคน จึงเกิดตลาดผลไม้สองฝั่งถนนในอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวดังกล่าว

จังหวัดพังงา ได้รณรงค์ให้เกษตรกรผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพ โดยมีการบริหารจัดการตั้งแต่เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้ว ก็ให้เกษตรกรดำเนินการตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ย การให้น้ำ การกำจัดวัชพืช การคลุมโคนด้วยเศษ-ซากพืช การเตรียมการให้ไม้ผลแตกใบอ่อน การเร่งตาดอก การดูแลรักษาช่วงไม้ผลออกดอก การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การตัดแต่งช่อดอก เพื่อควบคุมปริมาณผลผลิตให้เหมาะสมกับความสมบูรณ์ของต้น โดยเน้นหนักเรื่องของการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 416,000 บาท เพื่อให้การผลิตไม้ผลของจังหวัดพังงามีความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค หากสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ จะทำให้ไม้ผลมีคุณภาพและเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ราคาสูง

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา

โทรศัพท์ 0 7648 1467  และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ

 

 

บทความก่อนหน้านี้เลี้ยงหมูแบบชีวภาพ อาหารต้นทุนต่ำ ช่วยลูกหมูโตเร็ว สร้างกำไรได้ดี
บทความถัดไปเกษตรกรราชบุรี ปลูกสับปะรดปัตตาเวีย ส่งโลตัสกว่าแสนโล/ปี ต้นแบบการตลาดนำการผลิต