เครือซีพี-ซีพีเอฟ ผนึกกำลังอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ ชูแนวคิด SEACOSYSTEM เพื่อทะเลไทยยั่งยืน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำพนักงานซีพีเอฟและเครือ  ซีพี ทำกิจกรรมเพื่อสังคม อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ ร่วมกับชุมชน ตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร ต่อยอดโครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์     ปูแสมช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ระบบนิเวศ ตอกย้ำแนวคิด SEACOSYSTEM เพื่อทะเลไทยยั่งยืน

นายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ส่งเสริมการทำกิจกรรมของพนักงานในองค์กร เพื่อร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงผ่านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน โดยได้จัดกิจกรรม “พากัน ยกก๊วน มีสาระยกแก๊ง” นำพนักงานของซีพีเอฟ พนักงานในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนที่ ตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งออกแบบโดยชุมชนและบริษัท โลคอล อไลค์ จำกัด มีซีพีเอฟให้การสนับสนุนเพื่อให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ต่อยอดการดำเนินโครงการ “ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน”  

กิจกรรมในครั้งนี้ ซีพีเอฟยังได้ร่วมมือสำนักบริหารความยั่งยืนและธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปล่อยพันธุ์ปูแสม 500,000 ตัว ที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) ตอกย้ำแนวคิด “SEACOSYSTEM เพื่อทะเลไทยยั่งยืน” ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เนื่องจาก     ปูแสมเป็นอีกหนึ่งในกระบวนการที่ช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ทำหน้าที่พรวนดิน สร้างปุ๋ยให้แก่ป่าชายเลน ซึ่งพันธุ์ปูแสมที่จะนำไปปล่อยในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเครือข่ายบ้านปากมาบ ตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ดำเนินกิจกรรม ธนาคารปูนวัตกรรมและมีการปล่อยปูกลับคืนสู่ธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่องในช่วงกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา

“ครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมนำร่องปล่อยพันธุ์ปูแสมในพื้นที่ปลูกป่า โครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ชุมชนอื่นๆ กิจกรรมในครั้งนี้ เรายังได้ช่วยกันเก็บขยะบริเวณป่าชายเลนซึ่งสามารถเก็บขยะ ทั้งโฟม ขวดพลาสติก ฯลฯ ได้ถึงกว่า 140 กิโลกรัม” นายสุธี กล่าว