สยามคูโบต้า จับมือ เอสซีจี ซิเมนต์ ติดตั้งผ้าใบคอนกรีต สร้างต้นแบบนวัตกรรมบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ณ คูโบต้า ฟาร์ม

นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาด  และบริการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) และ นายสยามรัฐ สุทธานุกูล Chief Marketing Officer บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้ผ้าใบคอนกรีต เอสซีจี (Concrete Fabric) สำหรับสร้างคลองส่งน้ำ-ระบายน้ำในกระบวนการทำการเกษตร สร้างต้นแบบการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่การเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าศึกษาดูงานที่คูโบต้า ฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ ตั้งอยู่ที่จ.ชลบุรี ณ อาคารสำนักงานใหญ่ 1 เอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อ