ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ เดินหน้าเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่คนในชุมชน ต่อเนื่องปีที่ 3

นายอีลอย คาสติลโล เอ็คคลา (Engr. Eloy Castillo Eclar) นายกเทศมนตรี เมืองเฮโรนา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นประธาน เปิดโครงการสนับสนุนด้านการแพทย์และทันตกรรม “Medical and Dental Mission” ครั้งที่ 7 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยโครงการดังกล่าว บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คอร์ปอร์เรชั่น ฟิลิปปินส์ หรือ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ได้ริเริ่มดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น อาทิ เทศบาลเมืองเฮโรนา ผู้นำหมู่บ้าน หน่วยแพทย์ ทหาร และตำรวจ จัดให้บริการตรวจสุขภาพ ดำเนินการด้านทันตกรรม สนับสนุนยารักษาโรค และเวชภัณฑ์ พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารและของว่างแก่ชาวชุมชนรอบสถานประกอบการ โดยมี นายมนตรี สีหมนตรี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์บก ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ นำคณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา และชาวชุมชนจากหลายหมู่บ้าน กว่า 700 คน ร่วมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองเฮโรนา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์