แนะ 6 เทคนิคง่ายๆ ไม่ให้เชื้อโรคเข้าเล้าไก่ วัสดุหาได้ง่ายตามท้องถิ่น

สำหรับรูปแบบการสร้างโรงเรือนไก่พื้นเมืองป้องกันโรคระบาดที่สำคัญในไก่พื้นเมือง เช่น โรคไข้หวัดนก มีข้อแนะนำที่น่าสนใจจากกรมปศุสัตว์ว่า

หนึ่ง มีการสร้างโรงเรือนที่ทำจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น ราคาถูกและแข็งแรง เพียงพอต่อการป้องกันแดด ลม ฝน

สอง  มีตาข่ายล้อมรอบโรงเรือนที่สามารถป้องกันนกได้

สาม มีพื้นที่เหลือรอบๆ โรงเรือนสำหรับให้ไก่สามารถคุ้ยเขี่ยหากินได้

สี่ มีรั้วสำหรับป้องกันสุนัข แมว และสัตว์อื่นๆ ไม่ให้เข้ามารบกวนไก่ที่เลี้ยง และที่สำคัญสัตว์เหล่านั้นยังเป็นพาหะในการแพร่เชื้อโรคได้

ห้า มีอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับจุ่มเท้าตรงบริเวณทาง เข้า-ออก ของโรงเรือน เมื่อเกษตรกรเข้าไปดูแลไก่จะต้องจุ่มเท้าทุกครั้งที่เข้าและออก เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค

หก มีบริเวณสำหรับกักหรือแยกไก่ที่เข้ามาใหม่ หรือไก่ที่ออกไปชนกลับมาต้องแยกไม่ให้เข้าโรงเรือน อย่างน้อย 7 วัน เพื่อตรวจดูอาการไก่ให้แน่ชัดว่าไม่ได้นำเชื้อโรคเข้ามาแพร่ให้กับไก่ที่เลี้ยงอยู่เดิม