ม.แม่โจ้ เป็นเจ้าภาพงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมต้อนรับทัพนักกีฬาเกษตรจากทั่วประเทศสู่ “เกษตรแดนคาวบอย”

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “เกษตรแดนคาวบอย” ชิงถ้วยพระราชทานทักษะเกษตร “สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ   วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน ขัตติยราชนารี ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

งานประเพณี 4 จอบ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2526 มีสถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตร 4 สถาบัน จึงเป็นที่มาของคำว่า “4 จอบ” แต่ต่อมาได้มีการตกลงให้คำว่า 4 จอบ นั้นหมายถึง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อจะได้หมายรวมถึงการจัดงานร่วมกันของนิสิตนักศึกษาจากสถาบันเกษตรทั่วประเทศไทยอย่างแท้จริง และมีสถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตรได้เข้าร่วม งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติเพิ่มมากขึ้น จนปัจจุบันมีภาคีรวมแล้ว 12 สถาบัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี เชื่อมความสามัคคี รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการต่างๆ ทางการเกษตร รวมไปถึงการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แต่ละสถาบันที่ตั้งอยู่ให้แก่เพื่อนต่างสถาบัน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการเกษตรที่ยั่งยืน อันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบูรณาการร่วมกัน โดยได้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเรื่อยมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ประธานคณะกรรมการการจัดงาน 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 กล่าวว่า “ในครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยความร่วมมือของคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เตรียมต้อนรับทัพนักกีฬาเกษตรจากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านการเกษตร จำนวนกว่า 4,000 คน จาก 12 สถาบันทั่วประเทศ เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขัน ณ “เกษตรแดนคาวบอย” และสถาบันที่ได้รับผลคะแนนรวมการแข่งขันกีฬา

ทักษะเกษตรสูงสุดจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ     วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ไปครอง”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองชัย ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า “สำหรับถ้วยรางวัลพระราชทานฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานถ้วยรางวัลนี้เป็นครั้งแรกในปี 2546 เมื่อคราวที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 21 นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นและสร้างความปลาบปลื้มติยินดีแก่ผู้เข้าร่วมทุกคน”

รูปแบบการจัดงาน เป็นการแข่งขันทักษะด้านการเกษตร 20 ทักษะ ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง และด้านส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการเกษตรของนักศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดทางวิชาการ และแข่งขันกีฬาสากล 4 ประเภท ได้แก่ บาสเก็ตบอล เซปักตระกร้อ วอลเลย์บอล ฟุตบอล นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมทัศนศึกษา ศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เปิดโลกทัศน์ศึกษาดูงานด้านการเกษตรในท้องถิ่นภาคเหนือ รวมถึงการแข่งขันสปิริตเชียร์ ประกวด MR. & Miss และแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สานสัมพันธ์กระชับมิตรทุกสถาบันภาคี 4 จอบ อีกด้วย

ขอเชิญท่านที่สนใจ ร่วมชมและเป็นกำลังใจแก่นักกีฬาทักษะเกษตรจากทั่วประเทศ ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “เกษตรแดนคาวบอย” ในระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด ตั้งแต่เวลา  18.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://www.4jobbmju37.com/  Facebook: งานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 37 โทร. (053) 873-619, (065)     428-9646

 

 

บทความก่อนหน้านี้ธ.ก.ส. ร่วมงาน Thailand Smart Money กรุงเทพ ครั้งที่ 10
บทความถัดไปเริ่มแล้ว!!!! งานสังคมสุขใจปี 2562 ที่สวนสามพราน ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์…สู่ชีวิตสมดุล