35 ปีเพื่อนเกษตรกร 35 ปีคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกร

บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ Known-You Seed (Thailand) Co., Ltd. เป็นผู้ผลิต จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ และพัฒนาพันธุ์พืช โดย พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ร่วมกับ Known-You Seed Co., Ltd. (Taiwan) ได้ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ลูกผสมแทนวิธีการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม บริษัทมีสำนักงานใหญ่และสถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ และมีสาขาต่างๆ ที่กรุงเทพฯ สกลนคร กาฬสินธุ์ และสุราษฎร์ธานี

เมื่อ 35 ปีก่อน พื้นที่ภาคเหนือมีภูมิอากาศที่เหมาะสมในการทำการเกษตร ค่าแรงถูก และการคมนาคมสะดวก รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจาก กรป.กลางได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแตงโมและแคนตาลูป โดยได้นำสายพันธุ์หลากหลาย รสชาติดีของบริษัท Known-You Seed Co., Ltd. (Taiwan) เข้ามาแนะนำให้เกษตรกรปลูก เพิ่มพูนรายได้ให้กับเกษตรกรในเขตภาคเหนือ และผู้บริโภคมีโอกาสได้เลือกรับประทานแตงโมและแตงแคนตาลูปที่มีคุณภาพและรสชาติดีมากขึ้นโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ต่อมาบริษัทได้ขยายพื้นที่ส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ไปยังเขตภาคอีสานซึ่งมีพื้นที่ แรงงาน และระบบชลประทานที่ดีและเหมาะต่อการเพาะปลูก พร้อมทั้งได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแนะนำให้เกษตรกรรู้จักวิธีการปลูกเมล็ดพันธุ์ลูกผสม กลุ่มตระกูลแตงและตระกูลมะเขือ ทำให้เกษตรกรเขตภาคอีสานได้ยกระดับคุณภาพชีวิตดีขึ้นและมีรายได้สูงขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ช่วยให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

คุณหลิว ยุ้ย หลิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด

35 ปีที่ผ่านมา บริษัทยังได้มีการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชผัก จำพวกแตงกวา พริกเผ็ด มะระ บวบเหลี่ยม ฟักทอง ฯลฯ ให้มีพันธุ์ใหม่ๆ ที่ทนร้อน ทนโรคออกมาสู่ท้องตลาด และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาการเกษตรอยู่ตลอด เช่น นำวัสดุเพาะกล้า (พีทมอสส์) มาเพาะกล้าซึ่งเป็นวัสดุเพาะกล้าที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชครบถ้วน น้ำหนักเบา อุ้มน้ำ และระบายน้ำได้ดี เพาะในถาดเพาะ ทำให้การขนย้ายง่ายและสะดวก ช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนในการผลิต และยังนำเทคโนโลยีการเสียบยอด (Grafting) กับกลุ่มมะเขือเทศและพริก ช่วยต้านทานโรค เป็นต้น

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ของบริษัทได้มาตรฐานตามสากลโลกที่ ISTA กำหนด และมีชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเกษตรกรและลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปัญหาและอุปสรรคในปัจจุบันคือ สภาพอากาศแปรปรวน ค่าแรงแพง โรคและแมลงมีมากขึ้น และกฎระเบียบการนำเข้าและส่งออกเมล็ดพันธุ์ของการตรวจรับรองโรคที่ประเทศต่างๆ กำหนดเพิ่มมากขึ้น

แตงโมไชน่าเบบี้ น้ำหนัก 14-16 กิโลกรัม

บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด จะพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ สายพันธุ์ที่ทนร้อน ต้านทานโรคแมลง และผลผลิตสูงให้กับเกษตรกร ซึ่งในภาคการผลิต ถ้าเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ต้นทุนในการใช้เมล็ดพันธุ์เป็นต้นทุนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับต้นทุนอื่นๆ ดังนั้น จึงอยากให้เกษตรกรเข้าใจถึงการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี จะช่วยประหยัดต้นทุนและเวลาเป็นอย่างมาก

บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด เริ่มจัดงานวันที่ 12-16 ธันวาคม 2562 และเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมงานวันที่ 15-16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น.

มะละกอเรดเลดี้
บทความก่อนหน้านี้“รมช. มนัญญา” อุ้มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมภาคเหนือตอนบน เร่งรัดก่อตั้งโรงงานแปรรูปนมสกัดปัญหานมล้นตลาดในปี 63
บทความถัดไปพณ.ยัน เปิดนำเข้ามะพร้าวไม่กระทบราคาในประเทศ โชว์ตัวเลขดีกว่าปีก่อน 6-7 บาท/ผล