เกษตรกรโคราชแห่ขอสินเชื่อรายย่อยฉุกเฉินรายละ 5 หมื่นบาท แก้หนี้นอกระบบ

วันที่ 2 มีนาคม ภายหลังจากที่รัฐบาลได้อนุมัติสินเชื่อรายย่อย เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ในวงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท โดยให้ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เป็นผู้ดำเนินการปล่อยสินเชื่อ แห่งละ 5,000 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งได้มีการเปิดโครงการวันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นวันแรกนั้น โดยล่าสุด บรรยากาศในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครราชสีมา เริ่มมีประชาชนทยอยเดินทางมาขอสินเชื่อกันบ้างแล้ว

นายกฤษณ์ จันทร์หอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินของรัฐบาล ได้เริ่มดำเนินการแล้ว เมื่อวาน (1 มี.ค. 60) เป็นวันแรก โดยในส่วนของ ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา จะรับผิดชอบปล่อยสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินให้กับผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร ผ่าน ธ.ก.ส.ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดทั้งหมด จำนวน 37 สาขา ครอบคลุมทั้ง 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา โดยวันนี้ก็มีเกษตรกรที่ได้รับข่าวสาร เริ่มมายื่นเอกสารและหลักฐานขอกู้สินเชื่อดังกล่าวบ้างแล้ว

“ส่วนในต่างอำเภอก็คาดว่าจะเริ่มตื่นตัวหลังจากทราบข่าวการอนุมัติจากรัฐบาล ส่วนประชาชนที่ยังไม่ทราบข่าว ทาง ธ.ก.ส.ทั้ง 37 สาขา ก็จะเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งคาดว่าจะมีเกษตรกรให้ความสนใจมายื่นความประสงค์ขอสินเชื่อกันเป็นจำนวนมาก โดยผู้ที่จะมากู้สินเชื่อนี้ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือเป็นเกษตรกรตัวจริง เป็นผู้มีรายได้ทางการเกษตรหรือรายได้อื่นที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ และต้องมีบุคคลค้ำประกัน 1 คน โดยสามารถกู้สินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.85 บาทต่อเดือน กำหนดระยะเวลาคืนเงินกู้ 5 ปี เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายที่จำเป็นและฉุกเฉิน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเรียนบุตร หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ ดังนั้นหากเกษตรกรที่สนใจ สามารถนำเอกสารและหลักฐาน พร้อมบุคคลค้ำประกัน มาแจ้งความประสงค์กู้สินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส.ทั้ง 37 สาขา ทั่วจังหวัดนครราชสีมา” นายกฤษณ์กล่าว