อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งให้แนวทางในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายสมควร พานิชสงเคราะห์ สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี