วว. มอบของขวัญปีใหม่ 2563 แจกต้นกล้า “กล้วยหอมทอง/เบญจมาศสายพันธุ์ใหม่” จำนวน 2,000 ต้น มุ่งสร้างสังคมสีเขียว  สิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน

แจกพันธุ์ไม้

นางสุวรรณา ดอกไม้คลี่ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ นายกิตติพงษ์  เรืองแสน รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ การไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ พร้อมพนักงานทั้งสองหน่วยงานร่วมแจกต้นกล้า “กล้วยหอมทอง” พันธุ์เตี้ยให้ผลผลิตสูง และ “เบญจมาศสายพันธุ์ใหม่” ดอกใหญ่ ก้านแข็งแรง มอบให้แก่ประชาชนเพื่อสร้างสังคมสีเขียวและสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน และเป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2563 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00-19.00 น. ณ แอร์พอร์ตลิงค์ มักกะสัน ชั้น 3 อนึ่ง วว.มอบของขวัญปีใหม่ประจำปี 2563 ให้แก่ประชาชนจำนวน 2,000 ต้น โดยรอบที่ 1 แจกที่แอร์พอร์ตลิ้งค์ มักกะสัน ดังกล่าว และรอบที่ 2 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 -19.00 น. ณ สยามสแควร์ วัน