มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ร่วมกับเครือข่ายเกษตรฯ ภาคอีสาน และสถาบันการจัดการเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืน

เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีใจอยากกลับบ้าน เข้าร่วมกระบวนการเป็นอาสาสมัคร ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมร่วมสร้างชุมชนยั่งยืน (อาสาคืนถิ่น รุ่น 4)

คุณสมบัติผู้สมัคร
– อายุระหว่าง 22-35 ปี
– วุฒิ ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
– มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป (มีประสบการณ์ การทำงานกับชุมชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีภูมิลำเนาในภาคอีสาน
– มีใจในงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภาคอีสาน หรืออยากตั้งถิ่นฐานในภาคอีสาน
– มีบุคคลหรือองค์กรที่รู้จักตัวท่านดี ลงนามรับรองการสมัคร

6 สิ่งดีๆ ที่อาสาสมัครที่ผ่านเข้าร่วมโครงการจะได้รับ
– ได้เรียนรู้วิถีชุมชนเกษตรนิเวศเชิงลึก
– ได้พัฒนาศักยภาพการเป็นอาสาสมัครเพื่อสังคม
– ได้พัฒนาทักษะการเขียนโครงการ
– ได้ฝึกทักษะ SE และการเชื่อมโยงเครือข่ายคนรุ่นใหม่ กลับบ้านในไทยและต่างประเทศ
– ได้ทุนยังชีพในการเป็นอาสาสมัคร เดือนละ 4,000 บาท 6 เดือน
– ได้รับทุนทำโครงการในชุมชน 10,000 บาท

   ระยะการเป็นอาสาสมัคร 9 เดือน!!
“รับสมัครแล้ว วันนี้ – 20 มกราคม 2563”

รายละเอียดรับสมัครและลิ้งค์ใบสมัครเพิ่มเติม
https://1th.me/hJtdf