ปุ๋ยหัววัว-คันไถ ปุ๋ยเต็มสูตร ผลผลิตเต็มร้อย ที่หนึ่งในใจเกษตรกร

“ประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากอาชีพการเพาะปลูก แต่การเพาะปลูกพืชซ้ำในที่ดินผืนเดิมเป็นระยะเวลายาวนานและต่อเนื่อง ย่อมทำให้ธาตุอาหารในดินสูญเสียไปเพราะถูกพืชดูดซึมติดไปกับผลผลิตเสียหมด “ปุ๋ยเคมี” จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มธาตุอาหาร คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินและเพิ่มผลผลิตในไร่นา แต่การใช้ปุ๋ยเคมีจะได้ผลดีมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับวิธีการบริหารจัดการของเกษตรกรแต่ละรายด้วยว่า เลือกใช้ปุ๋ยได้ถูกสูตร ถูกอัตราส่วน ถูกเวลา และถูกวิธีหรือไม่

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) และนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย กล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์ร่วมกับผู้บริหาร บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คุณโยชิฮิโระ ทามูระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) คุณสมรักษ์ ลิขิตเจริญพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการผลิต/ผู้จัดการโรงงาน และ คุณวัชระ ปิงสุทธิวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านธุรกรรมการค้า/สายงานการตลาด วิจัย และพัฒนา

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

ด้วยเหตุนี้ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ จึงจัดโครงการอบรมความรู้เรื่อง “ปุ๋ยเคมี และธาตุอาหารข้าว” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรู้ด้านธาตุอาหาร การดูแลและการจัดการ การปลูกข้าวอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ ให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ดูแลนาข้าวให้มีผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

อบรมความรู้เรื่อง “ปุ๋ยเคมี และธาตุอาหารข้าว”

TCCC ผู้ผลิตปุ๋ยใหญ่ที่สุดของไทย

ปัจจุบัน บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คุณภาพได้มาตรฐานทัดเทียมกับปุ๋ยที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยบรรจุกระสอบละ 50 กิโลกรัม ประกอบด้วยธาตุอาหารหลักคือ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P2O5), โพแทสเซียม (K2O) ส่วนธาตุอาหารรอง เช่น แมกนีเซียม (MgO), กำมะถัน (S) และธาตุอาหารเสริม เช่น โบรอน (B) ฯลฯ ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชชนิดต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “หัววัว-คันไถ” ที่มีชื่อเสียงตลอดระยะเวลา 45 ปี

บริษัทมีโรงงานผลิตปุ๋ยขนาดใหญ่ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน 2 แห่ง รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้นปีละ 1.2 ล้านเมตริกตัน แบ่งเป็น 1. โรงงานพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีกำลังการผลิต 850,000 เมตริกตัน มีคลังเก็บสินค้าได้ 100,000 เมตริกตัน ขนาดท่าเรือยาว 310 เมตร หน้าท่าลึก 8.4 เมตร กำลังการขนถ่ายวัตถุดิบต่อวัน 6,000 เมตริกตัน และ 2. โรงงานนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกำลังการผลิต 350,000 เมตริกตัน มีคลังเก็บสินค้าได้ 90,000 เมตริกตัน ขนาดท่าเรือยาว 189 เมตร หน้าท่าลึก 5 เมตร กำลังการขนถ่ายวัตถุดิบต่อวัน 4,000 เมตริกตัน

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

บริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพสินค้า ห้องปฏิบัติการทั้งสองโรงงานของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005 ซึ่งมั่นใจได้ว่าค่าธาตุอาหารของปุ๋ยเคมี มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล อีกทั้งทางโรงงานนครหลวงได้รับการรับรองให้เป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีสำหรับขึ้นทะเบียนกรมวิชาการเกษตร และยังให้บริการวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารของปุ๋ยเคมีแก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด้วย

บริษัท เริ่มใช้ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) ที่มีต้นทุนต่ำและก่อมลภาวะน้อยกว่าน้ำมันเตา เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมี ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิต และช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยเริ่มใช้ที่โรงงานพระประแดงเป็นแห่งแรกในปี พ.ศ. 2550 และเริ่มใช้ที่โรงงานนครหลวงในปี พ.ศ. 2556 ทำให้บริษัทได้รับโล่รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของทุกคนในองค์กรที่มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ผลิตปุ๋ย 44 สูตร ตอบโจทย์ตลาด

เนื่องจาก บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) มีโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีคอมปาวด์เป็นของตัวเอง จึงมีศักยภาพด้านการผลิตปุ๋ยเคมีคุณภาพดีได้หลากหลายชนิด ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกร ตามชนิดพืชและสภาพดินในประเทศไทย เป็นจำนวนมากถึง 44 สูตรเลยทีเดียว

ข้อดีของปุ๋ยคอมปาวด์ หรือปุ๋ยเชิงผสมแบบเป็นเนื้อเดียว หมายถึง ปุ๋ยปั้นเม็ดที่ได้จากการนำแม่ปุ๋ยแต่ละชนิด มาผ่านกระบวนการบด ผสม และปั้นเม็ดขึ้นมาใหม่ ทำให้ปุ๋ยแต่ละเม็ดมีธาตุอาหารครบตามสูตร เมื่อนำไปใช้งาน พืชทุกต้นจะได้รับธาตุอาหารสม่ำเสมอครบตามสูตร ทำให้พืชแข็งแรงได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

สินค้าปุ๋ยเคมี ตราหัววัว-คันไถ

นอกจากนี้ บริษัทยังผลิต “ปุ๋ยพลังสอง” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะ ที่ทันสมัยและเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยเม็ดปุ๋ยสีน้ำตาลคือ ปุ๋ยปั้นเม็ดที่มีธาตุอาหาร N-P-K ครบทั้ง 3 ธาตุในเม็ดเดียว ทำให้มั่นใจได้ว่าพืชที่ปลูกได้รับธาตุอาหารสม่ำเสมอในทุกจุดที่ใส่ปุ๋ย ส่วนปุ๋ยเม็ดสีเขียว คือปุ๋ยยูเรียที่แตกตัวให้ธาตุอาหารไนโตรเจนทำให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

ทุกวันนี้ สินค้าปุ๋ยเคมีของบริษัทส่วนใหญ่เกือบ 90% จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “หัววัว-คันไถ” ที่เหลือจำหน่ายภายใต้แบรนด์ ตราเด็กน้อย, ตราสิงห์ และตราทีซีซีซี โดยวางตำแหน่งสินค้าไว้แตกต่างกัน โดยตราเด็กน้อย เป็นปุ๋ยสูตร 18-12-6 ใช้ในนาข้าวภาคอีสาน ทำให้ต้นข้าวไม่ล้ม เมล็ดเต็ม น้ำหนักดี ใช้ในพืชไร่ ทำให้พืชแข็งแรงโตเร็ว และนิยมใช้ในพืชผัก เช่น ผักกระเฉด เป็นต้น

ปุ๋ยเคมี ตราทีซีซีซี สำหรับไม้ผล

ส่วนปุ๋ยตราสิงห์และทีซีซีซีเป็นปุ๋ยเกรดพรีเมี่ยมสำหรับไม้ผล ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และอาหารเสริมครบถ้วนน้ำหนักบรรจุกระสอบละ 25 กิโลกรัม เช่น สูตร 15-15-15 พรีเมี่ยม บำรุงต้น-ใบไม้ผล สูตร 8-24-24 พรีเมี่ยม เร่งออกดอกติดผล/ขยายผล และสูตร 13-13-21 พรีเมี่ยม เร่งผลและปรับปรุงคุณภาพ

“บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างคุณค่าใหม่ๆ เน้นผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานสากล โดยในปุ๋ยแต่ละเม็ดจำเป็นที่จะต้องมีค่าธาตุอาหารตามที่ระบุไว้ในแต่ละสูตร โดยมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดด้วยห้องแล็บที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน เกษตรกรจึงมั่นใจได้ว่าปุ๋ยเคมีจากบริษัทของเรานั้นสามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรได้ตามที่ต้องการ ขณะเดียวกัน ที่ผ่านมาทางบริษัทได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาหาแนวทางในการทำการเกษตรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงต่อยอดแนวความคิดเชิงวิชาการด้านการเกษตรให้สามารถนำมาใช้ได้จริง เป็นการสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน และในส่วนของบุคลากรก็ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังหลักในภาคการเกษตรของไทยต่อไป” คุณโยชิฮิโระ กล่าวในที่สุด

คุณโยชิฮิโระ ทามูระ

สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี ตราหัววัว-คันไถ ของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ (02) 639-8888 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. หรือทางอีเมล [email protected] หรือทางเว็บไซต์ http://www.tcccthai.com