จุรินทร์ – เฉลิมชัย มอบ กยท. ปล่อยขบวนรถส่งมอบไม้ยาง – น้ำยางข้น สร้างความร่วมมือด้านธุรกิจเป็นรูปธรรม หนุนชาวสวนยางไทย

วันนี้ (26 ธันวาคม 2562) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ และ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน มอบ กยท.ปล่อยขบวนรถส่งไม้ยางพาราแปรรูปและน้ำยางข้นถึงมือบริษัทผู้ซื้อ สร้างความร่วมมือด้านธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุน – ช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางไทย โดยมี นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้แทนจากบริษัท พิณมาชู วิศวกรรม จำกัด บริษัท ซินซุนไทย จำกัด และ บริษัท โกร รับเบอร์ ลาเท็กซ์ จำกัด เข้าร่วมในพิธี ณ กองจัดการโรงงานไม้ยาง กยท. เขตภาคใต้ตอนกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า พิธีส่งมอบไม้ยางพาราและน้ำยางข้นครั้งนี้ สืบเนื่องจากนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญในการเร่งขายยางและไม้ยางพาราสู่ตลาดต่างประเทศ โดยก่อนหน้านี้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางด้านธุรกิจ ระหว่างการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กับ บริษัท พิณมาชู วิศวกรรม จำกัด และ บริษัท ซินซุนไทย จำกัด ในด้านความร่วมมือการซื้อขายไม้ยางพารา จำนวน 2,500,000 ลูกบาศก์ฟุต เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ภายในงาน Thailand Rubber Expo ณ อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีการทยอยส่งมอบไม้ยางบางส่วนไปแล้วกว่า 3,000 ลูกบาศก์ฟุต วันนี้จึงปล่อยขบวนรถส่งมอบไม้ยางพาราเพิ่มเติม จำนวน 1,340 ลูกบาศก์ฟุต นอกจากไม้ยางพาราแล้ว พิธีวันนี้ยังปล่อยรถส่งมอบน้ำยางข้นให้กับ บริษัท โกรรับเบอร์ ลาเท็กซ์ จำกัด ตามสัญญาซื้อขายที่ทำกับ กยท. ในปริมาณ 10 ตัน ด้วย

นายขจรจักษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากการลงนาม MOU ร่วมกับบริษัทผู้ซื้อภายในงาน Thailand Rubber Expo เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา จนถึงตอนนี้ กยท. ได้ส่งมอบยางแผ่นรมควันอัดก้อนให้กับบริษัท ฮั่วเซิ่งไทย รับเบอร์ จำกัด บริษัท เอเชีย รับเบอร์(ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท พีเอ็นดับบลิว รับเบอร์ จำกัด รวมปริมาณทั้งสิ้น 7,200 ตัน และจะดำเนินการทยอยส่งมอบสินค้าจนครบตามสัญญาต่อไป

“กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ จึงเป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นความร่วมมือทางด้านธุรกิจระหว่างภาคเอกชนและ กยท. อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน สร้างความสัมพันธ์อันดีทางด้านการค้าการลงทุน รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านยางพารา”