สวทช. ตอบโจทย์ BCG ด้านพลังงานและการท่องเที่ยว หนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ใช้นวัตกรรมประหยัดพลังงาน พร้อมสนับสนุนให้กระบี่เป็นเมืองต้นแบบของ Hotel Go Green

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ให้การสนับสนุนการจับคู่นวัตกรรม (Innovation Matching) ระหว่าง ผู้ประกอบการนวัตกรรมด้านประหยัดพลังงาน (Energy Saving Innovation) บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กับ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ ด้วยการนำนวัตกรรมประหยัดพลังงานในระบบทำน้ำร้อนและระบบปรับอากาศ ไปใช้งานจริงในโรงแรมอ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกระบี่

นางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) สวทช. กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) เป็นหน่วยงานภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สวทช. ที่สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ตั้งแต่เริ่มต้นกิจการจนในที่สุดสามารถดำเนินกิจการของตนเองได้อย่างประสบความสำเร็จ โดยดำเนินกิจกรรมซึ่งมีแนวทางที่หลากหลายตามความเหมาะสม ทำให้ผู้ประกอบการสามารถมีแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีโอกาสนำผลงานของตนเองออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างจริงจัง พร้อมกับการประสานแหล่งทุน รวมทั้งสามารถวางแผนธุรกิจที่นำไปดำเนินการได้จริงสามารถไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งจะเกิดการพัฒนาธุรกิจอันก่อให้เกิดรายได้ นำไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีมาตลอดกว่า 17 ปี มีส่วนสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ และดำเนินธุรกิจได้จริงมากกว่า 300 กิจการ และผู้ประกอบการมีรายได้รวมกันมากกว่า 2,000 ล้านบาท โดยบทบาทหนึ่งที่สำคัญของศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) สวทช. คือ การสนับสนุนการจับคู่นวัตกรรม (Innovation Matching) ระหว่างเจ้าของนวัตกรรม กับผู้ใช้งานจริง ดังเช่นผู้ประกอบการ นวัตกรรรมด้านประหยัดพลังงาน บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กับ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ โรงแรมอ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ด้วยการนำนวัตกรรมประหยัดพลังงานในระบบทำน้ำร้อนและระบบปรับอากาศ ไปใช้งานจริงในโรงแรม ทำให้เกิดการนำนวัตกรรมไปใช้งานจริง ทั้งยังส่งเสริมให้โรงแรมประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย เป็นการส่งเสริมทั้งในอุตสาหกรรมด้านพลังงานและการท่องเที่ยวไปในคราวเดียวกัน

นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ อ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จากความต้องการของโรงแรมที่ต้องการพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและต้องการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานของโรงแรม จึงได้ปรึกษากับ สวทช. โดย ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) เพื่อต้องการดำเนินงานกับผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งได้รับคำแนะนำรวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการเจรจาธุรกิจซึ่งกันและกัน นำมาสู่การจับคู่ธุรกิจและเกิดการทำงานร่วมกัน จากการจับคู่นวัตกรรม (Innovation Matching) ระหว่างผู้ประกอบการ คือ บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กับโรงแรมอ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ผลที่ได้รับคือ ความพึงพอใจของลูกค้าจากการที่ห้องพัก สามารถที่จะบริการในเรื่องของน้ำร้อน และห้องปรับอากาศได้เป็นอย่างดีสม่ำเสมอ นอกจากนี้ โรงแรมได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างมากในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ลดลง ซึ่งจากเดิมทางโรงแรมเคยจ่ายค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท ปัจจุบันค่าไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 160,000-170,000 บาท ซึ่งค่อนข้างลดลงมาได้ประมาณ 15-20% ต่อเดือน ส่วนค่าพลังงานแก๊สเอง ลดลงจากเดิมประมาณเดือนละ 20,000 บาท ลดลงเหลือเดือนละไม่ถึง 10,000 บาท ซึ่งการเปลี่ยนระบบน้ำร้อนจากระบบเดิมที่ใช้มาเป็นการใช้แก๊สต้มแบบระบบฮีทปั๊ม (Heat Pump) ทำให้โรงแรมสามารถลดค่าพลังงานได้เกินครึ่งหนึ่งและลดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน

“ในอนาคต ทางโรงแรมจะนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานมาใช้เพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีที่สนับสนุนให้เป็นสมาร์ทโฮเทล (Smart Hotel) เพื่อลดต้นทุนในการบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับทางโรงแรมทั้งหมด เพื่อเป็นการเสริมเรื่องของการสร้างความพึงพอใจและประโยชน์ให้กับลูกค้า รวมถึงเป้าหมายคือ การได้รางวัลระดับอาเซียนเพื่อพัฒนาเป็นสถานประกอบการที่มีมาตรฐานการท่องเที่ยวสีเขียวระดับสากล กอรปกับนโยบายของทางจังหวัดกระบี่ ที่สนับสนุนให้กระบี่เป็นเมืองต้นแบบของกระบี่ Go Green ซึ่งถ้าทุกโรงแรมปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด จะทำให้กระบี่เป็นเมืองที่น่าเที่ยวน่าพัก และเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีไว้คอยบริการให้กับลูกค้าต่อไป” นายอิทธิฤทธิ์ กล่าว

ด้าน นางสาวอัจฉรา ปู่มี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการได้รับสนับสนุนจาก ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) สวทช. ในการจับคู่นวัตกรรม ว่า บริษัทได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. ในหลายๆ ด้าน เช่น การแสดงผลงานในงาน Thailand Tech Show การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดกับ NSTDA  Academy และการเข้าร่วมงาน Tech Investment Conference เป็นต้น ทำให้ได้รู้จักกับลูกค้า ผู้ใช้งาน หรือตัวแทนจำหน่าย ทั้งยังได้เข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships: LIF ที่ สวทช. เป็นหน่วยงานคัดเลือกร่วมกับ สกสว. เพื่อไป Training ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษด้วย จึงมีโอกาสไปเป็น Speaker ในหลายๆ งานทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้เผยแพร่ผลงานและสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัท โดยในส่วนของนวัตกรรมประหยัดพลังงานในระบบทำน้ำร้อน และระบบปรับอากาศ ที่นำไปใช้งานจริงในโรงแรมอ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกระบี่ ได้มีการติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานแบบ ฮีทปั๊ม ซึ่งนำความร้อนจากอากาศรอบๆ มาผลิตน้ำร้อนโดยเสียค่าไฟฟ้า 20% เท่านั้น เมื่อเทียบกับระบบน้ำร้อนทั่วไปในท้องตลาด สามารถนำไปจ่ายความร้อนได้ทุกอาคาร ทำให้โรงแรมประหยัดค่าไฟได้อย่างมาก และช่วยลดความร้อนในบรรยากาศอีกด้วย

“นวัตกรรมสีเขียวยังคงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ลูกค้าและตลาดให้ความสนใจ มีการเติบโต ด้วยคนสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและพลังงานมากขึ้น และมีความเข้าใจ มั่นใจในการใช้นวัตกรรมมากขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน และจะมีนวัตกรรมสีเขียวใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดมากขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัญหาและเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจนี้ยิ่งมีการขยายตัวได้มากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะในประเทศ แต่เป็นทั่วโลก”