มก.นำร่อง ‘ร.ร.เกษตรทางอากาศ’ ให้ ‘เกษตรกร’ เรียนผ่าน ‘แอพพ์-วิทยุ’

นายวิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนเกษตรทางอากาศ หลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ ร่วมกับนายโกเมนทร์ โคตรศรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.ขอนแก่น ที่ห้องประชุม ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่นเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ธ.ก.ส.ขอนแก่นร่วมกับ มก.ดำเนินโครงการโรงเรียนเกษตรทางอากาศ ตามการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 40 คน

นายวิโรจกล่าวต่อว่า ปัจจุบันความต้องการโคเนื้อยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจากข้อมูลการสำรวจของ มก.พบว่าไทยยังคงมีความต้องการในขั้นตอนของการผลิตเพื่อการบริโภคอยู่ที่ 1,260,000 ตัวต่อปี แต่กลับผลิตได้ที่ 970,000 ตัวต่อปี ขณะที่จังหวัดที่เลี้ยงโคเนื้อมากกว่า 100,000 ตัว 5 อันดับแรกของประเทศ ประกอบด้วย นครราชสีมา 226,610 ตัว รองลงมาคือ สุรินทร์ 217,192 ตัว ศรีสะเกษ 206,028 ตัว อุบลราชธานี 202,431 ตัว และกาญจนบุรี 199,079 ตัว ขณะที่ขอนแก่นอยู่ในอันดับที่ 13 มีกำลังการผลิตที่ 120,861 ตัวต่อปี

“เรื่องความต้องการของตลาดในประเทศและส่งออกปี 2559-2560 นั้น คาดการณ์ว่าไทยจะต้องนำเข้าโคเนื้อมากกว่า 300,000 ตัว ถึงจะเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ ดังนั้น การปรับกลยุทธ์ในกระบวนการผลิตด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรของไทยนำร่องในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนได้ดำเนินการต้นแบบโรงเรียนเกษตรทางอากาศ จะเป็นการพัฒนาระบบและวิธีการเลี้ยงโคเนื้อรูปแบบใหม่ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ตามความต้องการของตลาดและยังคงสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง โดยโรงเรียนเกษตรทางอากาศนั้นจะเป็นการให้ความรู้ที่ผสมผสานวิธีการฝึกอบรมในรูปแบบการใช้สื่อผสม เน้นหนักในพื้นที่ชานเมืองและชนบท ได้เข้าถึงการเรียนรู้ด้านการเลี้ยงโคเนื้อที่ถูกหลักวิชาการและการรับทราบถึงสภาวะหรือเหตุการณ์ต่างๆ ของการเลี้ยงโคเนื้อที่เท่าทันต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภาพรวม” นายวิโรจกล่าว

นายกสภา มก.กล่าวต่อว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอนนั้น เกษตรกรจะสามารถศึกษาข้อมูลโดยตรงกับนักวิชาการของ มก.ผ่านทาง www.radio.ku.ac.th ตลอดจนมีแอพพลิเคชั่น KURADIO ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคสามารถรับฟังการสอนของบุคลากร มก.ได้ สำหรับเกษตรกรที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน มก.และ ธ.ก.ส.ได้แจกวิทยุทรานซิสเตอร์ให้เกษตรกรเพื่อรับฟังการเรียนการสอนผ่านสถานีวิทยุ มก.เครือข่ายทั่วประเทศ คลื่นความถี่ AM 1314 kHz. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30 น.-17.00 น. ทั้งนี้ โครงการโรงเรียนเกษตรทางอากาศ ครั้งนี้ถือเป็นรุ่นแรก จะเปิดสอน 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม รวม 23 หลักสูตร โดยเกษตรกรจะต้องรับฟังอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งหลักสูตร ก่อนสำเร็จการศึกษาทุกคนต้องสอบเพื่อจบหลักสูตร หากสอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรจาก มก.