คนฉะเชิงเทรา พัฒนาพันธุ์ไก่ฟ้า เยลโลว์ พีช ได้เลือดนิ่ง ผู้-เมีย คู่แรกในไทย

ไก่ฟ้า ชื่อก็บอกถึงความสวยงาม ใครเลี้ยงก็รักและหลงใหลในความสวยของไก่ชนิดนี้

ไก่ฟ้าเยลโลว์

เมื่อชื่อบอกชัดว่าเป็นไก่ ก็จัดประเภทอยู่ในสัตว์ปีก ที่มีการดูแล เพาะเลี้ยง ไม่แตกต่างจากไก่ด้วยเช่นกัน

คุณสันติศักดิ์ ถนอมสิงห์ อดีตเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง ที่ประสบความสำเร็จกับการเลี้ยงกุ้ง แต่หยุดการเลี้ยงกุ้ง หันมาสนใจสัตว์ปีก เพราะเห็นช่องทางการทำเงินจากปศุสัตว์มากกว่าการทำประมง โดยคุณสันติศักดิ์ คิดแบบเกษตรกรสมัยใหม่ ที่ใช้การตลาดนำการผลิต

ไก่ฟ้าเยลโลว์ พีช

ยิ่งเมื่อตอบโจทย์ตลาด ผลผลิตที่ได้มีปริมาณไม่มาก ความต้องการทางการตลาดสูง ตัวเลขรายได้ย่อมสูงไปด้วยเช่นกัน

หลังปรับเปลี่ยนจากการเลี้ยงกุ้งมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่มองว่า ตลาดมีความต้องการสูง แต่ส่วนการผลิตยังมีน้อย สรุปได้ว่าคุณสันติศักดิ์ เริ่มเพาะเลี้ยงนกยูง ชะมด และที่ประสบความสำเร็จล่าสุดคือ ไก่ฟ้า

ชอบนอนคอน เหมือนไก่และนก

ไก่ฟ้าที่คุณสันติศักดิ์เลือกมาเลี้ยงและเพาะพันธุ์ เป็นไก่ฟ้าเยลโลว์ หรือไก่ฟ้าสีเหลืองทอง เป็นไก่ฟ้าสายพันธุ์ต่างประเทศ ที่พบว่ามีการนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทยจำนวนมาก ฟังดูขัดแย้งกับที่คุณสันติศักดิ์กล่าวไปในตอนแรกถึงการใช้การตลาดนำการผลิต เมื่อมีการเลี้ยงไก่ฟ้าเยลโลว์ ในประเทศไทยจำนวนมากแล้ว เพราะเหตุใด คุณสันติศักดิ์ จึงเลี้ยงไก่ฟ้าเยลโลว์ด้วย

อาหารไก่ ให้ไว้ กินได้ตลอดทั้งวัน

เริ่มแรก คุณสันติศักดิ์ ก็เลือกเลี้ยงไก่ฟ้าเยลโลว์ เช่นเดียวกับผู้สนใจไก่ฟ้าเยลโลว์รายอื่น แต่ในใจของเขา มีความมุ่งมั่นผลิตไก่ฟ้าเยลโลว์ พีช ซึ่งเป็นไก่ฟ้าในกลุ่มเดียวกับไก่ฟ้าเยลโลว์ และต่างประเทศสามารถขยายพันธุ์ไก่ฟ้าเยลโลว์ พีช ได้แล้ว ส่วนประเทศไทยมีคนนำเข้าไก่ฟ้าเยลโลว์ พีช มาเลี้ยง แต่ด้วยการพัฒนาสายพันธุ์ของไก่ฟ้าเยลโลว์ พีช ในลักษณะของเลือดชิด ทำให้ไก่ฟ้าเยลโลว์ พีช ที่เกิดในต่างประเทศ เมื่อนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย ไม่สามารถผสมเพื่อให้ได้ลูกไก่ฟ้าเยลโลว์ พีช ที่เกิดในประเทศไทยได้

ไก่ฟ้าเยลโลว์ พีช ทั้งผู้และเมีย

“หลายคนนำเข้าไก่ฟ้าเยลโลว์ พีช มาจากต่างประเทศ ทั้งเพศผู้และเมีย เมื่อนำเข้ามาผสม กลับไม่ได้ลูก ส่วนใหญ่เพศผู้จะตาย สันนิษฐานว่า ไก่ฟ้าเยลโลว์ พีช เกิดจากระบบเลือดชิด ทำให้การผสมค่อนข้างยาก แต่การผสมในต่างประเทศ สามารถทำได้ แต่ในประเทศไทย ยังไม่พบ”

กรงมีขนาดใหญ่ เลี้ยงปล่อยรวมได้

สำหรับคุณสันติศักดิ์ ทราบดีว่า ในประเทศไทยยังไม่พบว่ามีการเพาะไก่ฟ้าเยลโลว์ พีช ได้ มีเฉพาะการซื้อขายและนำเข้าเท่านั้น เป้าหมายแรกที่เริ่มนำเข้ามาเลี้ยง ก็เพราะเล็งเห็นว่า ไก่ฟ้าเยลโลว์ พีช ที่เพาะได้ในประเทศไทยยังไม่มี เขาจึงพยายามพัฒนาสายพันธุ์ เพื่อให้ได้ไก่ฟ้าเยลโลว์ พีช ที่เกิดในไทย

“ผมแค่คิดว่า ถ้าเราทำให้ได้เยลโลว์ พีช เลือดนิ่ง ได้ลูกเกิดในไทย ซึ่งยังไม่มีคนทำได้ ถ้าผมทำได้แล้วเลือดนิ่งขึ้นมา เราจะกำหนดราคาได้ ทำการตลาดได้”

ฝูงไก่ฟ้าเยลโลว์

นี่คือแนวคิดของคุณสันติศักดิ์ ที่พยายามบรีดไก่ฟ้าเยลโลว์ พีช ให้ได้ลูกเกิดในเมืองไทย

เห็นได้ชัดว่า การใช้การตลาดนำการผลิต เป็นแนวทางหนึ่งที่เกษตรกรยุคใหม่ ใช้ช่องทางให้เป็นประโยชน์ และเกิดประโยชน์ได้จริง

ไก่ฟ้าเยลโลว์ พีช อายุประมาณ 2 ปี

คุณสันติศักดิ์ ได้ไก่ฟ้าเยลโลว์ พีช เพศเมีย นำเข้า จากคนรู้จัก จึงนำมาผสมกับไก่ฟ้าเยลโลว์ พีช ที่มีอยู่ จนได้ลูก และผสมต่อจะได้ลูกไก่ฟ้าเยลโลว์ พีช เลือดนิ่ง ทั้งเพศผู้และเพศเมีย ซึ่งที่ผ่านมายังไม่พบว่าสามารถทำได้ในประเทศไทย และใช้เวลาผสมจนได้เลือดนิ่งนานถึง 5 ปี

ไก่ฟ้าเยลโลว์ พีช ทั้งเพศผู้และเพศเมีย ที่คุณสันติศักดิ์บรีดได้ ปัจจุบัน อายุ 2 ปีแล้ว

สีชัดๆ ของไก่ฟ้าเยลโลว์ พีช

โดยธรรมชาติของไก่ฟ้า จะผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุครบ 1 ปี แต่ไก่ฟ้าเยลโลว์ พีช ที่คุณสันติศักดิ์บรีดได้ ยังไม่ถูกผสม เนื่องจากเห็นว่าเป็นการบรีดแบบเลือดชิด จึงต้องการให้คู่ผสม มีความสมบูรณ์มากที่สุด แต่ถึงอย่างไรก็คาดว่า ปีหน้าจะได้ลูกไก่ฟ้าเยลโลว์ พีช ที่มีปริมาณมากพอจะจำหน่ายให้กับผู้สนใจได้แน่นอน

“การเลี้ยงไก่ฟ้าเยลโลว์ พีช ก็เหมือนการเลี้ยงไก่ฟ้าทั่วไป” คุณสันติศักดิ์ บอก

นิสัยเชื่อง เข้ากับคนได้ ยิ่งหากเป็นคนที่เข้าไปให้อาหารประจำ จะจำเจ้าของได้ เดินเข้ามาหา

นอนคอน เช่นเดียวกับไก่

ทั้งไก่ฟ้าเยลโลว์ และไก่ฟ้าเยลโลว์ พีช ก็เลี้ยงรวมด้วยกันได้

ขนาดของไก่ฟ้าเยลโลว์ พีช วัดจากหัวถึงปลายหางในตัวที่โตเต็มวัยประมาณ 80 เซนติเมตร

ความสวยของไก่ฟ้าเพศผู้มีมากกว่าเพศเมีย

ขนาดกรงนอน 1×2 เมตร ต่อคู่

พิสูจน์ความเชื่องของไก่ฟ้า

การผสมพันธุ์ 1 : 1 หรือ 2 : 1 และได้ไข่จำนวนมาก 20-30 ฟอง จากนั้นเก็บไข่นำมาเข้าตู้ฟัก เช่นเดียวกับการเลี้ยงไก่หรือนก

ไก่ฟ้า จะขนร่วงในช่วงกลางฤดูฝน และไม่ยอมผสมพันธุ์ ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการผสมพันธุ์คือ ก่อนฤดูฝนและหลังฤดูฝน จำง่ายๆ คือ ต้นปีและท้ายปี

อาหาร ใช้อาหารไก่ และให้น้ำเช่นเดียวกับไก่

สนนราคา คุณสันติศักดิ์ ยังไม่ได้ตั้งไว้ แต่พิจารณาจากไก่ฟ้าเยลโลว์ พีช นำเข้า ราคาคู่ละ 40,000-50,000 บาท ดังนั้น ลูกของไก่ฟ้าเยลโลว์ พีช เลือดนิ่ง ที่เกิดในไทย น่าจะตั้งราคาสูงกว่าเท่าตัวแน่นอน

ความภูมิใจของคุณสันติศักดิ์ ถูกเลี้ยงอยู่ที่ฟาร์มไก่ฟ้าในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่ได้หวง หากมีคนสนใจขอชม แต่ต้องติดต่อสอบถามไปก่อนได้ที่ คุณสันติศักดิ์ ถนอมสิงห์ โทรศัพท์ (091) 514-5655