เกษตรฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ภายใต้แนวคิด “เด็กไทยหัวใจเกษตร”

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ และบริเวณด้านข้างคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้แนวคิด “เด็กไทยหัวใจเกษตร” ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมวิชาการเกษตร เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “เด็กไทยหัวใจเกษตร” เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน การสร้างทัศนคติที่ดี และมีใจรักในการประกอบอาชีพการเกษตร การให้ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้ถึงสัญลักษณ์และกิจกรรมของยุวเกษตรกร เพื่อการสร้างความเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้ใน 2 หัวข้อ คือ ต้นกล้ายุวเกษตรกร และผักหลากสีมีดีต่างกัน เพื่อให้ยุวเกษตรกรได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของผักสีต่างๆ และการปลูกผักสำหรับคนเมืองแก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน

สำหรับนิทรรศการต้นกล้ายุวเกษตรกร จะบอกเล่านิยามและความหมายของกลุ่มยุวเกษตรกร ซึ่งหมายถึง การรวมตัวกันของเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของตนเองด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยสัญลักษณ์ของยุวเกษตรกร คือ ใบโคลบเวอร์ 4 แฉกที่บรรจุตัวอักษร “ก” ไว้ตรงกลางแต่ละแฉก หมายถึง เกศ (Head), กมล (Heart), กร (Hand), กาย (Health) เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน รู้หน้าที่มีใจรักในงานที่ทำ ใช้สองมือเป็นพลังในการปฏิบัติ และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เป็นการปลูกฝังให้มีใจรักในอาชีพเกษตรกรรมไปพร้อมกัน

ด้านนิทรรศการผักหลากสีมีดีต่างกัน จะบอกเล่าประโยชน์ของผักสีต่างๆ ที่มีดีต่อร่างกาย เช่น ผักสีเขียว เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการเกิดความเสื่อมของจอประสาทตา ผักสีเหลือง มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญๆ เช่น เบต้าแคโรทีน ฟลาโวนอย วิตามินซี ซึ่งช่วยรักษาหัวใจ หลอดเลือด และระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย และลดโอกาสการเกิดมะเร็ง ผักสีแดง มีสารไลโคปีน ช่วยลดการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายได้ ลดปริมาณไขมัน LDL ในเลือด เสริมสร้างการทำงานของหัวใจ หลอดเลือดและระบบทางเดินปัสสาวะ ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็ง ผักสีม่วง มีสารแอนโทไซยานิน มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผนังหลอดเลือด ช่วยชะลอการเกิดการอุดตันในเส้นเลือด และโรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตัว และผักสีขาว มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความเสียหายของเซลล์และอวัยวะในร่างกาย มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และป้องกันโรคหัวใจหลอดเลือดอุดตัน

นอกจากจะได้รับความรู้ควบคู่กับความสนุกสนานแล้ว ยังมีของรางวัลอีกมากมายให้กับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานได้เต็มอิ่ม เติมความสุข สดใส เพื่อให้เด็กไทยหัวใจเกษตรเติบโตเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติ และยึดถือคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของท่านนายกรัฐมนตรีที่มอบให้ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป