ธ.ก.ส. ร่วมสมทบทุนโครงการ “เราทำดีเพื่อพ่อ จิตอาสาน้ำใจไทย สู่จังหวัดชายแดนใต้”

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานร่วมต้อนรับ นายอับดุล สารีเต๊ะ อายุ 45 ปี พนักงานขับรถเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกำ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยออกวิ่งจาก อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ถึง จังหวัดเชียงราย ผ่าน 55 จังหวัด รวมระยะทาง 4,200 กิโลเมตร ซึ่งได้วิ่งมาราธอนมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินตามโครงการ “เราทำดีเพื่อพ่อ จิตอาสาน้ำใจไทย สู่จังหวัดชายแดนใต้” โดยระดมเงินสนับสนุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอำเภอชายแดนสงขลา ได้แก่ โรงพยาบาลนาทวี จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลยะหริ่ง และโรงพยาบาลมายอ จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้ร่วมสมทบทุน จำนวน 62,300 บาท พร้อมร่วมอำนวยความสะดวกในการวิ่งมาราธอนตลอดระยะเส้นทาง ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563