พบ ‘กบจิ๋ว’ พันธุ์ใหม่ แต่กำลังสูญพันธุ์

ทีมสำรวจทางชีววิทยาที่เดินทางเข้าไปสำรวจพื้นที่ป่าบริเวณแนวเทือกเขากาตตะวันตกของอินเดีย ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ภายใต้การนำของ เอส.ดี. บิจู นักชีววิทยาจากห้องปฏิบัติการซิสเตเมติคแล็บ ในสังกัดภาควิชานิเวศวิทยาศึกษา ของมหาวิทยาลัยนิวเดลี ประเทศอินเดีย ค้นพบ “กบกลางคืน” สายพันธุ์ใหม่อีก 7 ชนิด โดย 4 สายพันธุ์ ในจำนวนที่พบใหม่ดังกล่าวนี้ ถือเป็นกบชนิดที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก เท่าที่มีการค้นพบกันมา เล็กขนาดนั่งบนปลายเล็บหัวแม่มือได้สบายๆ

กบกลางคืน เมื่อรวมกับสายพันธุ์ที่ค้นพบใหม่นี้แล้ว มีจำนวนทั้งหมด 35 สายพันธุ์ จัดอยู่ในวงศ์ Nyctibatrachus สายพันธุ์ใหม่ที่พบว่าเป็นกบที่เล็กที่สุดในโลก ประกอบด้วย Nyctibatrachus manalari, N. pulivijayani, N. robinmoorei and N. sabarimalai เมื่อโตเต็มที่วัดขนาดได้ระหว่าง 12.2 มิลลิเมตร ถึง 15.4 มิลลิเมตร เล็กกว่ากบจิ๋วที่เคยพบมาแล้วซึ่งวัดขนาดตัวได้ 18 มิลลิเมตร ซึ่งถึงแม้จะมีอยู่เป็นจำนวนมากในพื้นที่สำรวจ แต่ยังไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนจนถึงขณะนี้ เนื่องจากมีขนาดตัวเล็กมาก และส่งเสียงร้องไม่เหมือนกบทั่วไป แต่กับเหมือนเสียงแมลงมากกว่า

พื้นที่บริเวณเทือกเขากาตตะวันตกของอินเดีย ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เป็นแนวเทือกเขาที่ทอดตัวตามแนวชายฝั่งด้านตะวันตกของอินเดีย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ราว 140,000 ตารางกิโลเมตร

พื้นที่มรดกโลกแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชนับพันชนิดที่ถูกระบุว่า กำลังตกอยู่ภายใต้การคุกคามในพื้นที่อื่นๆ ของโลก นอกจากนั้นในพื้นที่นี้ยังมีอีก 145 สปีชีส์ ที่ถูกจัดให้เป็นสัตว์หรือพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ และอีก 51 สปีชีส์ ที่จัดอยู่ในสถานะเสี่ยงสูญพันธุ์ในระดับวิกฤต

ในช่วง 10 ปีหลังมานี้ มีนักวิทยาศาสตร์ค้นพบสัตว์และพืชสายพันธุ์ใหม่มากถึง 103 สายพันธุ์ จากพื้นที่ป่าแห่งนี้ รวมทั้งกบอินเดียนเพอร์เพิล หรือกบม่วงอินเดีย ซึ่งมีแต่เฉพาะในพื้นที่ป่าแห่งนี้ ไม่มีในที่อื่นใดในโลก และยังถือเป็นกบพันธุ์เดียวที่สืบทอดสายพันธุ์มาจากยุคจูราสสิคโดยตรง

เอส.ดี. บิจู ระบุว่า อนาคตของกบกลางคืนที่เทือกเขากาตตะวันตกยังไม่แน่นอน ทั้งนี้ เนื่องจากกบในพื้นที่ดังกล่าว 32 เปอร์เซ็นต์ ตกอยู่ในสภาพถูกคุกคามจนอาจทำให้สูญพันธุ์ได้ นอกจากนั้น จากจำนวนกบที่พบใหม่ 7 ชนิด นั้น มี 5 สายพันธุ์ ที่อยู่ในสภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์

และจำเป็นต้องให้ความสำคัญสูงสุด เพื่อดำเนินการอนุรักษ์ในทันทีอีกด้วย

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน

ภาพจาก www.bbc.com