ธ.ก.ส. มอบของขวัญปีใหม่แก่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมนำขนมและของขวัญที่ได้รับจากส่วนงานภายนอกในช่วงเทศกาลปีใหม่ ส่งต่อความสุขให้แก่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) เพื่อให้น้องๆ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563  ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) กรุงเทพฯ