อสป. ยกชั้นตลาดปลา

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เตรียมเสนอ พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำแผนยกระดับองค์การสะพานปลา (อสป.) เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อของบประมาณปรับปรุง หลังแผนพัฒนา อสป. เสร็จในเดือนมีนาคม 2560 อสป. มีท่าเรือ จำนวน 14 แห่งทั่วประเทศ จะยกระดับตลาดสะพานปลากลางเมือง (Fish market) รูปแบบเหมือนตลาดปลาที่ประเทศญี่ปุ่น

ทั้งเร่งพัฒนาท่าเทียบเรือประมงของจังหวัดภูเก็ต ให้ขึ้นเป็นศูนย์กลางนำเข้า-ส่งออกทูน่า (ฮับทูน่า) ของอาเซียน เนื่องจากประเทศในอาเซียนมองว่าไทยมีศักยภาพมากที่สุด เนื่องจากนำเข้าและส่งออกทูน่า อันดับ 1 ของโลก

“ไทยถือว่ามีความเข้มแข็งเรื่องอุตสาหกรรมประมง เป็นผู้ส่งออกสินค้าประมง อันดับ 1 ของโลก อาทิ การเป็นผู้นำส่งออกทูน่า อันดับ 1 ของโลก จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาท่าเรือและเชื่อมสัมพันธ์กับอาเซียนยกระดับท่าเรือของ อสป. สำหรับการท่องเที่ยว โมเดลเดียวกับญี่ปุ่น อสป. เป็นกลไกสำคัญของห่วงโซ่การผลิตสินค้าประมง” นางสาวชุติมา กล่าว

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด