ซีพีเอฟ ส่งมอบอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภครับเทศกาลตรุษจีน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหน้าส่งมอบอาหารปลอดภัย     สู่ผู้บริโภค ตอกย้ำผลิตภัณฑ์คุณภาพ ปลอดภัย และตรวจสอบได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต  ด้านปศุสัตว์เพิ่มความมั่นใจผู้บริโภคให้เลือกซื้อจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน

นายณฤกษ์ มางเขียว รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า  ซีพีเอฟมีนโยบายส่งมอบอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการผลิตอาหาร ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปของซีพีเอฟที่ใช้เป็นของไหว้ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ทั้งผลิตภัณฑ์ขาหมูพะโล้ ที่มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเกือบ 30% เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ไก่ต้ม สะโพกหมู เป็ดพะโล้ และเป็ดย่าง ที่มียอดสั่งซื้อใกล้เคียงกับตรุษจีนปีที่ผ่านมา

“ผู้บริโภคมั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและผลิตภัณฑ์ของซีพีเอฟ ซึ่งตลอดกระบวนการผลิตสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และมีการตรวจสอบวัตถุดิบทั้งก่อนและหลังกระบวนการผลิต” นายณฤกษ์ กล่าว

นายภาณุวัตร เนียมเปรม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ผลิตภัณฑ์ไก่สดของซีพีเอฟมียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้น โดยโรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี มีนบุรี และบางนา มียอดการผลิตไก่สดเพื่อรองรับคำสั่งซื้อช่วงเทศกาลตรุษจีนเพิ่มขึ้นถึง 24% ปริมาณความต้องการไก่ไหว้ที่เพิ่มขึ้น สะท้อนกำลังซื้อในการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน และผู้บริโภคเชื่อมั่นในคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ของซีพีเอฟ ประกอบกับสถานการณ์ราคาไก่ไม่ได้ปรับราคาเพิ่มขึ้นมากนักจากภาวะปกติ

ซีพีเอฟมุ่งเน้นผลิตอาหารที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยนำมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) มาใช้ และปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่าได้รับอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ปลอดสาร และตรวจสอบย้อนกลับได้

ด้าน น.สพ. พศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า นโยบายของกรมปศุสัตว์มุ่งเน้นสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยและปลอดโรค โดยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ประกอบการเร่งการผลิตรองรับความต้องการบริโภคเนื้อสุกร ไก่ เป็ด เพิ่มขึ้น มีการส่งเจ้าหน้าที่ฯลงพื้นที่ตรวจโรงฆ่าสัตว์ แหล่งผลิต พบว่ายังรักษาคุณภาพและความปลอดภัยในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้

“ปศุสัตว์ฯ ให้ความสำคัญเรื่องมาตรฐานกระบวนการผลิตของโรงงานและแหล่งผลิต เพราะเป็นเรื่องที่ส่งผลโดยตรงต่อผู้บริโภคที่จะได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ” ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา กล่าว