น้ำผึ้งคุณภาพ เกรดพรีเมี่ยม สันป่าตอง ขายตรงผู้รักสุขภาพ

ทำไม ถึงเป็น น้ำผึ้งเกรดพรีเมี่ยม

คุณชิตพงษ์ ทรงศิริ หนุ่มใหญ่วัย 65 ปี เล่าให้ฟังว่า กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งเชียงใหม่-ลำพูน ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบัน มีสมาชิก 21 คน ประวัติส่วนตัวก่อนจะมาเริ่มเลี้ยงผึ้งนั้น ตนเองบ้านเดิมอยู่ที่สระบุรี เรียนจนจบระดับประถมศึกษา ต่อมาได้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เมื่อวัยหนุ่มประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะการก่อสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียงหลายแห่ง ต่อมาได้ย้ายมารับสร้างโรงพยาบาลในเขตจังหวัดนครสวรรค์

คอนผึ้งที่มีน้ำผึ้งเต็มที่

ต่อมาในปี 2540 ซึ่งเป็นปีที่เศรษฐกิจชะลอตัว จึงตัดสินใจเลิกอาชีพการรับเหมาก่อสร้าง ย้ายครอบครัวมาอยู่ที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีที่ดินที่เคยซื้อไว้ล่วงหน้า จำนวน 10 ไร่ และมีการปลูกต้นลำไยอยู่ก่อนแล้ว จึงเริ่มศึกษาว่าภายในสวนลำไยจะทำอะไรได้บ้าง จึงสรุปได้ว่าควรเลี้ยงผึ้ง ทั้งๆ ที่ไม่เคยมีความรู้ด้านการเกษตรมาก่อนเลย เห็นว่าการเลี้ยงผึ้งร่วมกับสวนลำไยนั้นมีความเป็นไปได้ เพื่อให้ผึ้งได้อาหารจากดอกลำไย อีกทั้งในระยะนั้นมีเกษตรกรเลี้ยงผึ้งกันหลายฟาร์ม น่าจะเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ต่อมาจึงได้เริ่มปลูกไม้ไผ่รอบแนวรั้ว เพื่อหวังว่าจะเป็นเขตแนวที่ดิน และยังสามารถเก็บหน่อไม้ขายได้ และยังเป็นแนวป้องกันสารเคมีจากภายนอกเข้ามาเป็นอันตรายต่อผึ้งด้วย

 

ผลิตต่างจากการเลี้ยงผึ้งทั่วไป

โดยปกติแล้วเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งจะเลี้ยงแบบรังเดี่ยวชั้นเดียว เมื่อได้เวลาน้ำผึ้งเต็มรัง ก็จะนำคอนรังผึ้งมาปั่นเพื่อเอาน้ำผึ้งมาขาย ซึ่งผลผลิตที่ได้ก็เป็นน้ำผึ้งจากการเลี้ยงจริงๆ แต่น้ำผึ้งที่อยู่ในหลอดเลี้ยงยังไม่เต็มที่ คือยังไม่เต็มหลอดรับน้ำผึ้งที่ผึ้งงานผลิตลงในหลอด ผู้เลี้ยงผึ้งจะนำมาปั่นเอาน้ำผึ้งออกจากคอนผึ้งทันที จึงมีละอองน้ำและความชื้นเจือปนอยู่ น้ำผึ้งจึงเหลวมีรสเปรี้ยว หลังจากปั่นน้ำผึ้งแล้วผู้เลี้ยงจะนำน้ำผึ้งที่ได้ไปอบความร้อนเพื่อไล่ความชื้นออก จึงทำให้น้ำผึ้งที่ได้นั้นเหลวหรือมีความหนืดน้อย อีกทั้งยังเก็บไว้ใช้ได้ไม่นาน คุณค่าทางอาหารจึงลดลง ผู้บริโภคบางคนที่ไม่เข้าใจ จึงระบุว่าเป็นน้ำผึ้งปลอม เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ แก่ร่างกาย

ดังนั้น ทางกลุ่มได้คำนึงถึงข้อเสียนี้ จึงต้องแก้ไขด้วยการให้ผึ้งงานขนน้ำผึ้งลงในหลอดน้ำผึ้งให้เต็มจนปิดฝา ด้วยการยืดเวลาการเก็บเกี่ยวรังผึ้งออกไปปั่นน้ำผึ้ง คือปล่อยให้ผึ้งงานทำงานได้เต็มที่โดยการทำรังเสริมหรือเรียกว่าเสริมคอนขึ้นไปในแนวตั้ง 2 ชั้น หรือ 3 ชั้น เมื่อได้น้ำผึ้งคุณภาพแล้ว จะส่งไปตรวจสอบที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น้ำผึ้งที่มีคุณภาพดีนั้น จะต้องมีความชื้นระหว่าง 16-18.7 เปอร์เซ็นต์

คุณชิตพงษ์ ทรงศิริ และ รังผึ้ง

ด้านการตลาด ขายตรง

ผลผลิตส่วนใหญ่จะขายตรงกับสมาชิกที่มีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพผลผลิต ผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ราคาที่จำหน่ายของน้ำผึ้งคุณภาพภายในกลุ่ม จะมีราคาสูงกว่าน้ำผึ้งที่ขายอยู่ทั่วไป รวมถึงน้ำผึ้งที่ผ่านการคัดเลือกหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วย บรรจุขวดขนาด 700 ซีซี ราคา 400 บาท ขวดขนาด 1,000 ซีซี ราคา 450 บาท ขวดที่ใช้เป็นขวดทึบแสง ผู้ที่ซื้อไปจะต้องเก็บรักษาในที่มืด หากโดนแสงจะทำให้น้ำผึ้งสีเข้ม วางไว้ในอุณหภูมิปกติ ไม่ควรใส่ไว้ในตู้เย็น น้ำผึ้งที่ดีควรบริโภคภายใน 2 ปี

ปัจจุบัน ที่สวนแห่งนี้ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องผึ้งคุณภาพ สำหรับนักศึกษาสถาบันการศึกษาหลายแห่ง รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ตั้งอยู่เลขที่ 170 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 087-843-0674 ทั้งนี้ กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งคุณภาพเชียงใหม่-ลำพูน ได้รับเกียรติจาก ผศ.พิชัย คงพิทักษ์ คณะกีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษากลุ่ม

ดอกสาบเสือ เป็นแหล่งน้ำหวานอีกชนิดหนึ่ง
ได้รับเชิญจากหน่วยราชการออกแสดงผลงาน