‘ศูนย์เตือนภัยสุขภาพ’ โชว์สถิติ คนกรุงยี้ ผัก ผลไม้-ติดน้ำอัดลม

ม. นวมินทราธิราช เปิด ‘ศูนย์เตือนภัยสุขภาพคนกรุงเทพฯ’ ครั้งแรก เผยผลสำรวจเบื้องต้น พบข้อมูลบริโภค ‘ผัก-ผลไม้’ ต่ำกว่าเกณฑ์ ติดน้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ มากกว่าภาคอื่นๆ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร (กทม.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และแผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ เปิดตัว “ศูนย์เตือนภัยสุขภาพคนกรุงเทพมหานคร”

นายพิจิตต รัตตกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แถลงว่า ปัจจุบัน คนกรุงเทพฯ และคนไทยป่วยด้วยโรคต่างๆ จำนวนมากขึ้น แต่การเก็บรวบรวมข้อมูลของการเจ็บป่วยด้วยโรคเหล่านี้ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ ข้อมูลที่ปรากฏจึงเป็นลักษณะต่างคนต่างเก็บข้อมูล ขาดการนำมาวิเคราะห์ประมวลผลร่วมกัน ทำให้ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่แท้จริง นอกจากนี้ ยังมีประชากรแฝง แรงงานต่างด้าว และนักท่องเที่ยวอีกจำนวนมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจึงตั้งศูนย์เตือนภัยสุขภาพขึ้น และดำเนินงานในรูปคณะกรรมการ

“เบื้องต้นได้จัดทำรายงานข้อมูลด้านสุขภาพคนกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลด้านสุขภาพให้กับแพทย์และประชาชนที่สนใจ ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในการรวบรวมสถิติสุขภาพของคนกรุงเทพฯ ทั้งหมด ผู้สนใจทราบรายละเอียดข้อมูลด้านสุขภาพ หรือมีปัญหาด้านสุขภาพที่ต้องการคำปรึกษา ติดต่อที่ [email protected]” นายพิจิตต กล่าว

ด้าน นพ. วิชช์ เกษมทรัพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ร.พ. รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงว่า จากรายงานภาวะโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2554 พบว่า คนกรุงเทพฯ เสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดย 5 อันดับโรค ในเพศชาย ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด การติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ อุบัติเหตุทางถนน และมะเร็งตับ ขณะที่ 5 อันดับโรค ในเพศหญิง ได้แก่ โรคซึมเศร้า โรคหลอดเลือดสมอง ต้อกระจก โรคหัวใจขาดเลือด และโรคเบาหวาน ตามลำดับ นอกจากนี้ สาเหตุการเสียชีวิต 10 อันดับ ของคนกรุงเทพฯ ปี 2549-2556 ได้แก่ โรคมะเร็งทุกชนิด โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคนกรุงเทพฯ มีอัตราเสียชีวิตสูงกว่าเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศ

 

ศ.นพ. วิชัย เอกพลากร อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ร.พ. รามาธิบดี แถลงว่า สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับคนกรุงเทพฯ ในขณะนี้ คือ พบว่าบริโภคผักและผลไม้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ในขณะที่กลุ่มเด็กอายุ 2-14 ปี ดื่มน้ำอัดลมและขนมกรุบกรอบสูงกว่าประชากรเด็กภาคอื่น ที่สำคัญยังให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายน้อยมากเมื่อเทียบกับทุกภาค ส่งผลให้เป็นโรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดหัวใจ/กล้ามเนื้อหัวใจตาย ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ

ข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน