ธ.ก.ส. จับมือ สำนักงานสลากฯ รับขึ้นรางวัลลอตเตอรี่ เริ่มมีนาคมนี้

ธ.ก.ส. จับมือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงนามเป็นตัวแทนรับขึ้นรางวัลสลาก โดยรับขึ้นรางวัลทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 คิดค่าธรรมเนียมเพียงร้อยละ 1 พร้อมเร่งอบรมพัฒนาทักษะพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ เริ่มมีนาคมนี้ ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

วันนี้ (30 มกราคม 2563) ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ได้มีพิธีลงนาม “สัญญาให้บริการจ่ายเงินรางวัล” ระหว่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และ พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในการให้ ธ.ก.ส. เป็นตัวแทนรับขึ้นรางวัลสลากของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านเคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร เพื่อสร้างทางเลือกให้แก่ผู้ซื้อสลากที่ถูกรางวัลให้สามารถรับเงินรางวัลได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งมีค่าธรรมเนียมต่ำเพียงร้อยละ 1 โดยผู้ถูกรางวัลสลากสามารถฝากเงินได้ทันที ทำให้สะดวกและปลอดภัย

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า การลงนามเป็นตัวแทนรับขึ้นรางวัลในครั้งนี้ จะทำให้เกษตรกรลูกค้าและประชาชนผู้ซื้อสลากที่ถูกรางวัลมีความสะดวกในการรับเงินรางวัลในทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 โดยเสียค่าธรรมเนียมเพียงร้อยละ 1 ของมูลค่ารางวัลแต่ละรางวัล และค่าอากรแสตมป์/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด ในอัตราร้อยละ 0.5-1 ของมูลค่าเงินรางวัล ตามประเภทสลาก ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะทำการจ่ายเงินรางวัลเฉพาะงวดปัจจุบันที่ออกรางวัลเพียงงวดเดียว บริการดังกล่าวช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล อีกทั้งสามารถฝากเงินเข้าบัญชีหรือทำธุรกรรมอื่นๆ ที่ ธ.ก.ส. สาขาได้ทันที นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการออมให้กับลูกค้าปัจจุบันและประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้า ให้สามารถฝากเงินกับ ธ.ก.ส. ได้ง่ายยิ่งขึ้น ในการนี้ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการผ่านการจัดอบรมหลักสูตร “การให้บริการจ่ายเงินรางวัลสลากของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล” ให้กับพนักงานประจำสาขา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะต่างๆ เกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลและการตรวจพิสูจน์สลาก โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในงวดการออกรางวัล งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ณ ธ.ก.ส. สาขา 1,272 สาขาทั่วประเทศ

พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้นอกจากช่วยให้ผู้ซื้อสลากฯ ได้รับความสะดวกในการขึ้นรางวัลและลดรายจ่ายค่าขึ้นรางวัลจากพ่อค้ารับซื้อรางวัลแล้ว ที่สำคัญยังช่วยบรรเทาปัญหาการนำสลากฯ ปลอมมาขึ้นรางวัลด้วย เนื่องจากสาขาของ ธ.ก.ส. มีการตรวจสอบสลากด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการอบรมในเรื่องการให้บริการจ่ายเงินรางวัลโดยเฉพาะ
ผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ กล่าวต่อไปอีกว่า ตามกฎหมายผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล จะต้องมาขึ้นรางวัลภายใน 2 ปี ไม่เช่นนั้นจะขาดอายุและไม่สามารถขึ้นรางวัลได้อีก ซึ่งสำนักงานฯ จะต้องนำเงินรางวัลเหล่านี้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป และขอแนะนำให้ผู้ซื้อสลาก ตรวจสอบรางวัลอย่างรอบคอบเพื่อรักษาประโยชน์ของตัวเอง ซึ่งปัจจุบันสำนักงานสลากฯ ก็ได้มีการพัฒนาช่องทางการตรวจสอบรางวัลผ่านระบบออนไลน์ให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งผ่านทางเว็บไซต์ www.glo.or.th แอปพลิเคชั่นของสำนักงานฯ GLO Lottery Official สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ Android และ Ios เพียงกรอกตัวเลข หรือสแกนคิวอาร์โค้ดก็สามารถตรวจรางวัลได้ทันที