ซีพีเอฟ ผนึกกำลัง 13 องค์กรรัฐ-เอกชน เพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดโครงการ Green City by MOAC “ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้น ลด PM 2.5”

cpf ดินน้ำป่าคงอยู่

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน ขับเคลื่อนโครงการ Green City by MOAC ภายใต้แนวคิด “ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้น ลด PM 2.5” ส่งเสริมคนกรุงปลูกต้นไม้      1 ล้านต้น ช่วยเติมพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพมหานคร เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดปัญหามลพิษในเมืองอย่างยั่งยืน

วุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ ซีพีเอฟ ร่วมสนับสนุนต้นไม้ จำนวน 250,000 ต้น พร้อมทั้งให้ ซีพี เฟรชมาร์ท 160 สาขา ทั่วกรุงเทพฯ เป็นจุดกระจายต้นไม้มอบให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อนำกลับไปปลูกที่บ้าน ที่ทำงาน และในพื้นที่ว่างต่างๆ ด้วยตระหนักดีว่า ฝุ่น PM2.5 เป็นปัญหาสำคัญที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนทุกคน และความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการนี้ ยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ 3 เสาหลัก อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำป่าคงอยู่ ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของซีพีเอฟควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

“ซีพีเอฟ ขอขอบคุณกระทรวงเกษตรฯ หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่าย ที่ให้บริษัทฯ เข้ามาร่วมสนับสนุน เพื่อร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในระยะยาว โดยซีพีเอฟจะเข้ามาร่วมสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน และสร้างความต่อเนื่องของโครงการ เพื่อให้จัดการปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ เกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืน” นายวุฒิชัย กล่าว

ซีพีเอฟ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเตรียมต้นไม้ 6 ชนิด ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ศึกษาแล้วว่า พืชเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงในการดักจับฝุ่น 25-50% ได้แก่ ต้นกระดุมทอง ไม้ประดับตระกูลคล้า (คล้านกยูง) ไม้ตระกูลว่าน (เศรษฐีเรือนใน) ไม้ตระกูลเฟิร์น (เฟิร์นขนนก เฟิร์นเจ้าฟ้า) ไม้เลื้อย (ตีนตุ๊กแก) และ ต้นสนไซเปรส

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังได้ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยมากกว่า 1 หมื่นไร่ ผ่านโครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” โดยได้อนุรักษ์และฟื้นฟูป่า จำนวน 5,971 ไร่ ที่เขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และ โครงการ ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน จำนวน 2,388 ไร่ ใน จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง สงขลา พังงา และชุมพร รวมทั้ง โครงการ ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่างในสถานประกอบการ โรงงาน และฟาร์มทั่วประเทศ ซึ่งดำเนินการไปแล้วประมาณ 1,720 ไร่ ช่วยปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน

ทั้งนี้ โครงการ Green City by MOAC จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานน้ำพุ สยามพารากอน โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน พร้อมแจกต้นไม้ 1 ล้านต้น ให้แก่ประชาชน จำนวน 5 ต้น ต่อ 1 คน ซึ่งสามารถลงทะเบียนขอรับต้นไม้และแจ้งจุดรับได้ที่ www.green-city.online