“เจ้าท่า”ชี้ประมงไทยเก่งจับปลาได้เกินปริมาณที่อนุญาตจนต้องให้ลดวันทำการเพื่อเพิ่มสัตว์น้ำ

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยในงานเสวนา “แนวทางการปฏิรูปกองเรือประมง เครื่องมือทำการประมงและการใช้แรงงานในเรือ เพื่อก้าวเข้าสู่การทำประมงอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0” ว่า จากการจัดเก็บตัวเลขเรือประมงไทยถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่าปัจจุบันมีเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านรวมกว่า 39,466 ลำ แบ่งเป็นเรือประมงพื้นบ้านประมาณ 27,000 ลำและเรือประมงพาณิชย์ประมาณ 10,967 ลำ ในจำนวนนี้เป็นเรือที่ทำการประมงที่มีเครื่องมือในการจับ 82% และอีก 12% เป็นเรือสนับสนุน หรือเรือปั่นไฟที่ไม่มีเครื่องมือจับปลา

นายศรศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันเรือประมงไทยมีความสามารถจับปลาเกินกว่าปริมาณที่อนุญาตให้จับ จากปกติจะต้องจับ 90% ดังนั้นเพื่อให้ปริมาณสัตว์น้ำสอดคล้องกับเรือประมง จึงมีความจำเป็นต้องลดวันทำการประมง เพื่อให้การจับปลาเป็นไปตามสัดส่วนที่อนุญาต ขณะเดียวกันตั้งเป้าหมายลดปริมาณเรือประมงให้ได้10% ของปริมาณเรือประมงทั้งหมดภายในปีนี้ เพื่อให้ประมงไทยมีความยั่งยืน

นายศรศักดิ์ กล่าวอีกว่า กรมฯ ยังตั้งเป้าหมายปี 2565 จะบริหารจัดการเรือให้พอเหมาะและสอดคล้องกับเครื่องมือทำการประมงและปริมาณปลาที่มีอยู่ในประเทศ ส่วนปัญหาขาดแคลนแรงงานช่างเครื่องประจำเรือประมง กรมเจ้าท่าได้บูรณาการร่วมมือกับกรมประมง สนับสนุนจัดอบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะทำงานในเรือประมงให้แก่บุคลากร จัดคู่มือให้ความรู้ในหลายภาษา ขณะนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานรับทราบเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม โดยคาดว่าในเดือนมีนาคม-เมษายนนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหาคนเรือช่างเครื่องแล้วเสร็จ นอกจากนี้ยังร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน ทำระบบตรวจแรงงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก (PIPO) ซึ่งจะเริ่มทดลองใช้ในสัปดาห์หน้า ที่จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสงขลา ก่อนจะขยายใช้ทั่วประเทศในปีนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจประมงไทย