พบวิธีแก้ปัญหาปาล์มราคาตกต่ำ!

พบวิธีแก้ปัญหาวิกฤตราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ น้ำมันปาล์มไบโอดีเซล บี 100 ราคาสูง ไม่เพียงพอต่อความต้องการได้แล้ว

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร คุณนวพรรณ แก้วนาโพธิ์ ประธานชมรมผู้ใช้น้ำมันปาล์มไบโอดีเซล บี 100 ตามรอยพ่อ จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย คุณวิโรจน์ แสงบางกา ประธานชมรมธนาคารสมองจังหวัดชุมพร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแปรรูปลูกปาล์มน้ำมัน โดยได้รับความร่วมมือจาก คุณสุชาติ แสงบางมุด อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ ในการเชิญชาวบ้านทั้งในพื้นที่ หมู่บ้านใกล้เคียง ชาวบ้านต่างอำเภอ และต่างจังหวัด ประมาณ 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งหลายคนใช้น้ำมันปาล์มไบโอดีเซล บี 100 กับรถยนต์ รถแบ๊กโฮมาแล้ว แต่มามีปัญหาราคาสูงขึ้นและหาซื้อไม่สะดวกเหมือนก่อน จึงมาร่วมกันคิดหาวิธีผลิตใช้เอง เนื่องจากได้ไปศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติจาก อาจารย์ชาญณรงค์ ไชยรัตน์ โรงเรียนบางขันวิทยา และศูนย์เรียนรู้บ้านไชยรัตน์ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งทดลองทำด้วยตนเองเป็นเวลาร่วม 15 ปีแล้ว โดยสามารถผลิตมาใช้ได้ทั้งเป็นอาหาร เครื่องดื่ม แยม เครื่องสำอาง ได้น้ำกะทิปรุงอาหาร และได้น้ำมันแดง ซึ่งมีสารอาหารดีมาก จนถึงทำน้ำมัน บี 100 ใช้กับเครื่องยนต์

คุณวิโรจน์ กล่าวว่า การแปรรูปปาล์มน้ำมันครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณวุฒิพันธุ์ ชนะ ผู้เชี่ยวชาญการทำน้ำมันปาล์มไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์ของบริษัทแห่งหนึ่ง ที่มาช่วยให้คำแนะนำร่วมกับ คุณปุณณภพ เต็มรัตน์ ซึ่งเป็นผู้คิดค้นการทำน้ำมันปาล์มไบโอดีเซล บี 100 ด้วยตนเอง ในลักษณะคิดเอง ทำเอง ใช้เอง จากอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช มาเกือบ 20 ปีแล้ว มาช่วยกันสาธิตและช่วยกันทำ ส่วนด้านที่ผลิตเป็นอาหาร เครื่องสำอาง และน้ำมันปาล์มแดงนั้น

นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก แม่ชีวิไลวรรณ ศิริพงษานุวัตร ชาวอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งติดตามการผลิตน้ำมันปาล์มไบโอดีเซล บี 100 ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาโดยตลอด จากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จึงมีความตั้งใจที่จะสานต่อเรื่องนี้ จนได้มาศึกษากับ อาจารย์ชาญณรงค์ ที่บางขัน และคุณปุณณภพ ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากใจที่รักและศรัทธาในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงคิดค้นเอาไว้ จึงใช้ความพยายามอย่างเต็มที่จนสามารถทำได้

“เมื่อปาล์มน้ำมันมาเจอวิกฤตราคาตกต่ำไม่คุ้มทุน ส่วนน้ำมันปาล์มไบโอดีเซลก็ราคาสูงขึ้นและขาดแคลนหาซื้อยาก พวกเราจึงคิดที่จะช่วยชาวสวนปาล์มให้ได้ราคาที่ดีขึ้น มั่นคง และยั่งยืน จึงชวนชาวบ้านผู้สนใจมาร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้” คุณวิโรจน์ กล่าว

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการสาธิตและการฝึกปฏิบัติ ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมทุกคนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า เสียดายที่ผ่านมาที่ไม่ทราบเลยว่า สามารถนำผลปาล์มสดจากสวนของตนเองมาแปรรูปเพื่อใช้เองได้และยังสามารถผลิตออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ และที่สำคัญก็คือ ไม่ต้องรีบขายทะลายปาล์มในราคาต่ำตามที่ลานปาล์มกำหนด การแปรรูปปาล์มน้ำมันด้วยตนเองจึงช่วยลดความเสี่ยงด้านราคา และเป็นการพัฒนาอาชีพในชุมชน ทำให้ทุกคนพึ่งตนเองได้

ทุกคนจึงพร้อมใจกันตั้งปณิธานว่า จะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ ไปดำเนินการเพื่อเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบ สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ของชาวสวนปาล์มน้ำมัน รวมทั้งเป็นตัวอย่างในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาที่มีเนื้อหาว่า ปัญหาใหญ่ ให้แบ่งย่อยเป็นปัญหาเล็กแล้วเลือกปัญหาที่ตนเองทำเองได้ มาแก้ไขแล้วค่อยๆ ขยายไปแก้ไขปัญหาที่ใหญ่กว่า เพื่อให้พึ่งพาตนเองได้ในที่สุด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (081) 476-9201