พบนวัตกรรมใหม่ Cow Monitoring ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงวัว ในงานโคนมแห่งชาติ 2563

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่ ชูแนวคิด “รักนม รักฟาร์ม สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทาน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนม และสืบสานพระราชปณิธาน พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทยยุคใหม่ เพื่อก้าวสู่แบรนด์นมแห่งชาติ” โดยงานจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 29 ม.ค.-9 ก.พ. 63 ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น สัมมนาวิชาการ, นิทรรศการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร, การสาธิตและการจัดแสดงผลงานวิจัยด้านการพัฒนาโคนมและอุตสาหกรรมโคนม โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ และภาคเอกชน, บู๊ธออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และมีการเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองชิมผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค รสชาติใหม่ๆ, การประกวดแข่งขันโคนมประเภทต่างๆ, การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าที่เกี่ยวกับการเกษตรต่างๆ, สัมผัสบรรยากาศฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค, การเปิดให้เยี่ยมชมโรงงานผลิตนมไทย-เดนมาร์ค, ชมสาธิตการรีดนมโค และการทำปุ๋ยนมสดจากผู้เชี่ยวชาญของฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค และกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยคือ งาน Thai-Denmark Milksic Festival ครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 พบปะกับศิลปินต่างๆ มากมาย เป็นต้น

สำหรับการจัดงานโคนมแห่งชาติในครั้งนี้ เครือซีพี ได้นำเสนอนวัตกรรมใหม่ เรียกว่า Cow Monitoring ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงดูวัว ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นได้ โดยวัดพฤติกรรมการเคลื่อนไหว การกิน และการเคี้ยวเอื้องของวัว (ทั้งวัวนม และวัวเนื้อ) เพื่อนำมาวิเคราะห์และช่วยในการบริหารจัดการ แจ้งเตือนเมื่อวัวมีอาการเป็นสัดและถึงรอบของการผสมพันธุ์ แจ้งเตือนระยะเวลาที่เหมาะสมของการผสมพันธุ์ แจ้งเตือนเมื่อวัวมีอาการป่วย มีระบบการบันทึกติดตามประสิทธิภาพการผสมพันธุ์วัว

นวัตกรรมใหม่นี้ เป็นของ Allflex ซึ่งเป็นผู้นำเทคโนโลยี ด้าน Animal identification และ livestock monitoring อันดับหนึ่งของโลก ได้จับมือกับ เครือซีพี คืือ True และ CPF ในการนำ solution นี้ ให้เข้าถึงเกษตรกรไทยทั้งประเทศ โดยได้ทำการ partner กันแบบ exclusive สำหรับการนำ tag รูปแบบติดหูมาใช้ในประเทศไทย

เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในประเทศไทยได้ทดลองใช้นวัตกรรมใหม่นี้ เครือซีพี ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับ fanpage เทคโนโลยีชาวบ้าน โดยลูกค้า 5 ฟาร์มแรก จาก page เทคโนโลยีชาวบ้าน ที่มาลงทะเบียนรับสิทธิ์ รับ True Digital Cow x SenseHub เริ่มต้นเพียง 199 บาท เท่านั้น พบกับนวัตกรรมใหม่นี้ ได้ที่บู๊ธ CPF ภายในงานโคนมแห่งชาติ 2563 ระหว่าง วันที่ 29 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/36eOfvP