กยท. รับเรื่องหมอนยางปลอมตีแบรนด์ไทยระบาดทั่ว แนะหากสงสัยเป็นหมอนยางปลอม ส่งตรวจได้ที่ศูนย์บริการทดสอบของ กยท.

กยท. รับเรื่อง หลังมีการร้องเรียนพบหมอนยางพาราเทียมทะลักเข้ามาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาด แถมตีตราเมดอินไทยแลนด์ สะเทือนถึงกลุ่มโรงงานผลิตหมอนยางพาราของไทย ทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ รายย่อย และสหกรณ์ยางพาราทั่วประเทศ ได้รับความเดือนร้อน กยท. จึงเร่งประสานหน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจสอบควบคุม พร้อมยินดีช่วยตรวจสอบส่วนประกอบหมอนยางพารา

นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เปิดเผย ถึงกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องพบหมอนยางพาราปลอมจากจีนทะลักเข้ามาในท้องตลาดและจำหน่ายในราคาต่ำกว่าความเป็นจริงว่า ทาง กยท. ได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าว และได้ประสานหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการนำเข้าหมอนยางพาราจากประเทศจีน

ในส่วนของผู้ประกอบการส่งออกหมอนยางพารา โรงงานผลิตหมอนยางพารา สามารถส่งตัวอย่างหมอนยางพาราให้ กยท. ตรวจสอบส่วนประกอบของหมอนยางพาราที่ผลิตได้ว่ามีปริมาณเนื้อยางเป็นยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ โดยติดต่อประสานงานได้ที่ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคกลาง (กรุงเทพพมหานคร) ซึ่งมีความพร้อม และมีเครื่องมือในการทดสอบยางฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำหมอนตามการรับรองมาตรฐาน มอก.2741-2559 และยางฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำที่นอนตาม มอก. 2747-2559 โดยการทดสอบดังกล่าว จะทดสอบปริมาณเนื้อยางทั้งหมด ซึ่งจะสามารถระบุได้ว่าส่วนประกอบยางพาราในผลิตภัณฑ์เป็นยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์

นางณพรัตน์ กล่าวย้ำว่า อย่างไรก็ตาม กยท. ต้องขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน หากพบเห็น หรือ มีเบาะแสน่าสงสัยว่ามีโรงงานผลิตหมอนยางพาราในไทยดำเนินการดังกล่าว หรือพบเห็นว่ามีโรงงานผลิตหมอนยางพาราในไทยรายใดที่นำเข้าหมอนยางพาราที่ไม่ได้มาตรฐานจากแหล่งอื่นมาตีตราแบรนด์ไทย โดยไม่ได้ผลิตหมอนจากยางพาราธรรมชาติจริง สามารถแจ้งความต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) หรือตำรวจท่องเที่ยวเพื่อเข้าตรวจสอบดำเนินการต่อไป