กล่มแปรรูปหวาย เมืองพิมาย สร้างงานจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

“กลุ่มหวายบ้านส่วย” ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านส่วน ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มหวายบ้านส่วย เป็นกลุ่มที่รวมตัวกันผลิตอุปกรณ์จากหวายเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิก จนทำให้เกิดรายได้ เดือนละ 3,000-4,000 บาท มีการสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขและความสามัคคีให้กับชุมชนที่หลากหลาย เช่น การลด ละ เลิก ยาเสพติดกับของมึนเมา มีการน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้กับชุมชนอย่างแพร่หลาย

คุณสมควร งูพิมาย ประธานกลุ่มหวายบ้านส่วย เป็นกลุ่มที่รวมตัวใหม่ คือเมื่อเดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา จึงยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก มีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 30 ราย หรือ 30 ครัวเรือน เนื่องจากกิจกรรมที่ดำเนินอยู่ เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันทั้งครอบครัว ตั้งแต่ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ลูก หลาน

จุดเริ่มต้นของการรวมตัวกลุ่ม วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อหารายได้เสริมกับสมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นผู้สูงอายุทั้งสิ้น ประกอบกับชุมชนบ้านส่วย เป็นชุมชนที่มีความชำนาญในการจักสานหวายเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ก็เท่ากับเป็นการรื้อฟื้นฝีไม้ลายมือออกมาให้สังคมภายนอกได้ชื่นชมได้รู้จักมากยิ่งขึ้น ประการสำคัญอย่างยิ่งคือ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และก่อให้เกิดรายจ่ายเลี้ยงดูครอบครัวอย่างมีความสุข ซึ่งกลับพบว่าครอบครัวสามารถมีรายได้จากกิจกรรมจักสานถึงเดือนละ 3,000-4,000 บาท เมื่อเปรียบกับในอดีต แต่ละครัวเรือนมีรายได้เล็กๆ น้อยๆ จากการเกษตรเท่านั้น

ส่วนที่มาของรายได้ มาจาก 3 ทาง คือ การสานเก้าอี้หวาย ตัวละ 100 บาท มาจากการสานตะกร้าหวาย ตัวละ 25 บาท และมาจากการทำไม้เท้าหวาย ตัวละ 25 บาท โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทางกลุ่มจะรับซื้อทั้งหมด เพื่อนำไปจำหน่ายตามตลาดต่างๆ ทั้งในส่วนภูมิภาคและในส่วนกลาง เช่น ห้างเดอะมอลล์ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ รวมถึงงานแสดงสินค้าที่หน่วยงานราชการจัดขึ้น โดยรายได้คือ ถ้ามีกำไรก็จะเก็บไว้เป็นกองทุน ครั้งละ 3,000 บาท

โดยเฉลี่ยแล้วสามารถผลิตได้ สัปดาห์ละ 7-8 ตัว เป็นอย่างต่ำ ฉะนั้น จึงเป็นที่มาของรายได้ครัวเรือนละ 3,000-4,000 บาท นั่นเอง และจากทุกบทบาทที่เกิดขึ้นเกือบทุกครัวเรือนของสมาชิก ความรัก ความสามัคคี จึงได้เกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึง สภาพสังคมชุมชนหมู่บ้านส่วยที่มีกว่า 1,000 ครัวเรือน และมีประชากรกว่า 3,000 คนนั้น จึงเต็มไปด้วยความอบอุ่น ในขณะที่สมาชิกของกลุ่มไม่เคยมีการทะเลาะวิวาทให้เห็นแม้แต่ครั้งเดียว นับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งได้ร่วมกันสร้างความสุขให้กับชุมชนของตนเอง โดยผ่านกระบวนการทำงานและกระบวนการจัดการที่คาดไม่ถึง

“เป็นการใช้เศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 มาใช้ในชุมชนของเราเพื่อที่จะให้ลดรายจ่ายเหมือนกัน แล้วก็ได้กินอาหารที่ปลอดภัย เหมือนพ่อบอกให้เรามีการรักษาดิน รักษาน้ำ รักษาสิ่งแวดล้อม พอถึงวันสำคัญของชุมชนเราก็มีจิตอาสามาทำความสะอาด ตัดต้นไม้แล้วก็ทำบุญตักบาตร คือพื้นที่อำเภอพิมายก็จะมีโบราณสถานที่สำคัญก็จะเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องสำคัญของชุมชน โดยในชุมชนยังมีการออม ตั้งแต่ ปี 2553 ตอนนี้กองทุนวันละบาท มีเงิน 500,000 บาท แต่มีค่าใช้จ่ายเพียง 5,400 บาท โดยเงินทั้งหมดเอาไว้ให้สมาชิกนำไปใช้เวลาเจ็บป่วยและเสียชีวิต” ประธานกลุ่มหวายบ้านส่วย กล่าว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือสนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อได้ที่ คุณสมควร งูพิมาย ประธานกลุ่มหวายบ้านส่วย โทร. 062-986-5209