ซีพีเอฟ จับมือบริษัทชั้นนำระดับโลก ด้านน้ำเชื้อโค และเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล โซลูชั่น ยกระดับการเลี้ยงโคไทยอย่างยั่งยืน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ World Wide Sires บริษัทชั้นนำด้านน้ำเชื้อโคของโลก บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท แอนเทลลิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Allflex-ออลเฟล็กซ์) นำน้ำเชื้อโคนม โคเนื้อ ที่มีความโดดเด่นด้านพันธุกรรมของโลก และเทคโนโลยีระบบดิจิตัล ติดตามพฤติกรรม และตรวจจับอาการติดสัด หรืออาการป่วยของโคใช้ในฟาร์มซีพีเอฟ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรไทยสู่การเป็น smart farmers และยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมฟาร์มโคของไทยอย่างยั่งยืน

นายพูนศักดิ์ ทองพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารกิจการอาหารโค ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟในฐานะที่เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ของโลก จับมือกับองค์กร  เบอร์ 1 ของโลกด้านน้ำเชื้อโค อย่าง World Wide Sires หรือ WWS และผู้นำด้านเทคโนโลยีของไทยอย่าง ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ที่ได้นำเทคโนโลยีการจับสัดดิจิตัล ของ Allflex จะช่วยให้เราข้ามผ่านขีดจำกัดต่างๆ ของอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนม ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วย อาหารดี สายพันธุ์ดี การจัดการดี รวมทั้งการนำเทคโนโลยีทันสมัย และนวัตกรรมระดับโลก ทั้งน้ำเชื้อคุณภาพจาก WWS และเทคโนโลยีจับสัดจากทรูดิจิตัลกรุ๊ป มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเลี้ยงโค ในการแจ้งเตือนภาวะการเป็นสัด คำนวณช่วงเวลาการผสมติด รวมทั้งการติดตามปัญหาด้านสุขภาพของโค จากการตรวจวัดพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของโค ช่วยลดเวลาในการบริการจัดการฟาร์ม ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และช่วยให้เกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ที่สนใจทำฟาร์มโคนม มีตัวช่วยมากขึ้น ขยายฟาร์มได้อย่างรวดเร็ว มีเวลาเพื่อไปบริหารจัดการงานในส่วนอื่นๆ ได้มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มการให้บริการในรูปแบบสมาชิก เป็นครั้งแรก เปิดโอกาสให้เกษตรกรไทยเข้าถึงนวัตกรรมระดับโลกที่เป็นประโยชน์

“ปัจจุบันเรากำลังทดลองระบบนี้ที่ฟาร์มวังม่วง ซึ่งเป็นฟาร์มในเครือซีพีเอฟ และเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้สู่เกษตรกรลูกค้าอาหารโคของเราต่อไป” นายพูนศักดิ์ กล่าว

นายสก๊อต รูบี้ (Mr. Scott Ruby) รองกรรมการผู้จัดการด้านขายและการตลาด World Wide Sires (WWS) บริษัทน้ำเชื้อระดับโลก กล่าวว่า พร้อมจะนำความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ มอบให้เกษตรกรโคไทย และร่วมมือกับ CPF ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่มีความพร้อมทั้งบุคลากร ความรู้ความชำนาญ และยังใกล้ชิดกับเกษตรกรโค โดยมีความเป้าหมายที่สอดคล้องกัน คือการส่งมอบความสำเร็จที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกร

นายอริญชย์ พฤกษานุศักดิ์ ธุรกิจไอโอทีและดิจิทัลโซลูชัน บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ทรู ผนึกกำลังพันธมิตรกับ AllFlex (ออลเฟล็กซ์) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาดิจิทัลโซลูชั่นด้านการเกษตรที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์ในหลายประเทศทั่วโลก เปิดตัวโซลูชั่นติดตามพฤติกรรมปศุสัตว์ครั้งแรกในประเทศไทยสำหรับเกษตรกรและผู้ทำฟาร์มโค โดยสามารถติดตามสุขภาพโคและปศุสัตว์ ตรวจสอบและแสดงผลสุขภาพด้านต่างๆ ของโค อาทิ รอบการผสมพันธุ์ รูปแบบการเคี้ยว อารมณ์ของวัว เป็นต้น ขณะเดียวกัน ยังร่วมมือกับ ซีพีเอฟ นำร่องการใช้งานโซลูชั่นดังกล่าว เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้ศึกษาและนำไปใช้ในฟาร์มโคทั่วประเทศ ช่วยให้เจ้าของฟาร์มสามารถวางแผนกระบวนการผลิตได้อย่างแม่นยํา เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตนมโคให้มีมาตรฐานมากขึ้น

สำหรับโซลูชันติดตามพฤติกรรมปศุสัตว์ เป็นหนึ่งในนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร (Agriculture) ซึ่ง ซีพีเอฟ และทรูดิจิตัล กรุ๊ป ที่ได้ร่วมกันพัฒนาการให้บริการในรูปแบบสมาชิก (Subscription Model) เป็นรายแรกของไทย เพื่อช่วยให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์ม เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน ทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาของเกษตรกรไทยได้อย่างตรงจุด เพื่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมฟาร์มโคของประเทศไทยในระยะยาว

นายเอเนอร์ ยาคอบบิ (Mr.Aner Yacobi) ผู้จัดการพื้นที่เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท แอนเทลลิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ออลเฟล็กซ์) กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ซึ่งมีบริการด้านไอโอทีและดิจิทัลโซลูชันที่ครบวงจร นำดิจิทัลโซลูชันด้านการบริหารจัดการปศุสัตว์ เป็นกุญแจสำคัญช่วยตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรไทย และความท้าทายที่เกษตรกรเผชิญอยู่ในปัจจุบัน