ปศุสัตว์โคราชวอนประชาชน อย่าทำร้ายนกปากห่าง ชี้ช่วยกำจัดศัตรูพืชแทนใช้สารเคมีได้ดี

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ถึงแม้ในช่วงหน้าแล้งปีนี้ พื้นที่ใน จ.นครราชสีมา จะประกาศขอความร่วมมือเกษตรกรให้งดทำการเพาะปลูกข้าวนาปรัง เนื่องจากทางเขื่อนหลักไม่สามารถปล่อยน้ำให้กับเกษตรกรได้ เพราะปริมาณน้ำต้นทุนภายในเขื่อนต่างๆ โดยเฉพาะเขื่อนลำแชะมีน้ำไม่เพียงพอให้ทำการเกษตร แต่ในพื้นที่ อ.ครบุรี ยังมีชาวนาบางส่วนอาศัยน้ำที่มีอยู่ภายในลำน้ำและแหล่งน้ำสำรองของตนเอง เริ่มทำการไถพรวนตีนาหว่านกล้าหลายร้อยไร่ ทำให้นกปากห่างจำนวนมากอพยพจากพื้นที่อื่นๆ เข้ามาหากินกุ้ง หอย ปู ปลา ในพื้นที่จำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ ต.แชะ มีบรรดานกปากห่างนับพันตัวพากันรวมกลุ่มบินว่อนบนท้องฟ้าเพื่อหาแหล่งอาหารในพื้นที่

นายสุขสวัสดิ์ ทองน้อย ปศุสัตว์อำเภอครบุรี กล่าวว่า นกปากห่างถือเป็นเครื่องจักรที่คอยกำจัดศัตรูข้าวให้กับนาข้าวเป็นอย่างดี มันจะเลือกกินสัตว์ศัตรูพืชที่เป็นภัยร้ายแรงต่อข้าวอย่างเช่น หอยเชอร์รี่ และปูนา ซึ่งมีอยู่จำนวนมาก และสร้างปัญหาให้กับชาวนามาโดยตลอด ก่อนหน้านี้ชาวนาส่วนใหญ่ต้องอาศัยการใช้สารเคมีในการกำจัด จนส่งผลเสียแก่ดินและระบบนิเวศน์ แต่หากว่ามีนกปากห่างเข้ามาอาศัยอยู่และคอยกำจัดศัตรูข้าวพวกนี้เป็นประจำแล้ว ชาวนาก็แทบจะไม่ต้องฝืนใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย และก็จะทำให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย จึงอยากขอร้องให้ชาวนาอย่าไปทำร้ายนกพวกนี้ เพราะถือว่าให้ผลดีมากกว่าผลเสีย ส่วนเรื่องของการเกิดโรคระบาดจากสัตว์ปีกหรือนกนั้น ทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอครบุรี ได้เฝ้าระวังป้องกันอย่างเข้มข้นอยู่แล้ว