กรมส่งเสริมสหกรณ์เตรียมปล่อยคาราวานสินค้าเกลือทะเล 14 นี้ ที่บ้านแหลม เพชรบุรี

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการแถลงข่าวการแก้ไขปัญหาเกลือทะเลค้างสต็อคในยุ้งฉางและเกลือทะเลที่กำลังออกสู่ตลาดในฤดูกาลผลิต 2562/2563 ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดจัดกิจกรรมปล่อยคาราวานสินค้าเกลือทะเล (kick off) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันมียอดการสั่งซื้อเกลือจากสหกรณ์ทั่วประเทศแล้ว 1,500 ตัน มูลค่าทั้งสิ้น 8,250,000 บาท พร้อมทั้งเชิญชวนภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการที่สนใจสั่งซื้อเกลือทะเล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ การแถลงข่าวครั้งนี้มี นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมในการแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร