หัตถกรรมไทย350ราย นำนวัตกรรมเฉพาะตัว ร่วมโชว์ที่ไบเทค23-26 มี.ค.

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า แนวโน้มเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัวดีขึ้น ทำให้ส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าหัตถกรรมของไทยและคาดว่าจะขยายตัวได้ 5-10% จากปี 2559 ที่มีมูลค่า 59,000 ล้านบาท และติดลบ 0.37% จากปี 2558

ทั้งนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักที่มีการส่งออกสูงเป็นอันดับแรก คือ กลุ่มเครื่องเงินและทอง มูลค่า 44,198 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.32% ตามด้วยกลุ่มผ้าทอมือ มูลค่า 7,520 ล้านบาท ลดลง 4.99% ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม มูลค่า 6,639 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.87% และเซรามิก มูลค่า 888 ล้านบาท ลดลง 2.62% โดยตลาดหลัก คือ สหรัฐฯ ฮ่องกง และเยอรมัน เป็นสัดส่วนรวม 41.72% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดกลุ่มสินค้าหัตถกรรม

สำหรับการจัดงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2560 ครั้งที่ 6 หรือ International Innovative Craft Fair 2017 ระหว่างวันที่ 23 – 26 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค ซึ่งปีนี้จะมีร้านค้า 350 ราย นำสินค้าหัตถกรรมและสินค้านวัตกรรม มาจัดแสดง ตามใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าถึงความต้องการ ทันสมัย และตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน