เบทาโกร จับมือ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง สร้างนวัตกรรมเติมเต็มมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร

(จากซ้ายไปขวา) เครือเบทาโกร 1. นายจิรพจน์ ธนพัฒน์ชัยพงศ์ รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา และพัฒนาธุรกิจใหม่ 2. นายชาติชาย ลือกุลวัฒนะชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการพัฒนาประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการผลิต 3. นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง 1. นายวิชาญจิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2. นายวิวัฒน์ วลัยพัชรา Director - Asset Performance Management Division 3. ดร.พงษ์สุดา ผ่องธัญญา ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี

เครือเบทาโกร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และด้านวิศวกรรม/การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร กับ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) โดย  มีเป้าหมายเพื่อการวิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรม ต่อยอดไปสู่การยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร

เครือเบทาโกร ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และด้านวิศวกรรม/ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหาร และด้านวิศวกรรม/ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในการผลิตอาหาร โดยมี นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร และ นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด  (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วยผู้บริหารเครือเบทาโกร และ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร กล่าวว่า การร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันทำงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการวิจัยและพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ เพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า และนวัตกรรมการผลิต ที่จะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและผู้บริโภค ส่วนความร่วมมือด้านวิศวกรรม/การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร จะเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัย เพื่อให้ทำงานอย่างมืออาชีพและสามารถวัดผลในทางปฏิบัติได้  ซึ่งเบทาโกรในฐานะองค์กรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมที่จะนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญมาช่วยเติมเต็มและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารให้ดีขึ้น เพื่อให้ทุกคนในสังคมมีสุขภาพ และความสุขที่ยั่งยืนมากขึ้น และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด  (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจร เอสซีจี แพคเกจจิ้ง มีองค์ความรู้ในด้านนวัตกรรม และความพร้อมของบุคลากรในการวิจัยพัฒนา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และด้านวิศวกรรม/การซ่อมบำรุงเครื่องจักร ในการทำงานร่วมกันครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันผ่านโครงการในลักษณะต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนด้านเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ เทคนิคใหม่ๆ ตลอดจนร่วมกันพัฒนาเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบคาดคะเนล่วงหน้า (Predictive Maintenance) โดยใช้ฐานข้อมูลที่มากขึ้น (Big Data) และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น เช่น AI  (Artificial Intelligence) และ Machine Learning มาใช้  พร้อมกับการพัฒนาบุคลากรให้รองรับในด้าน Data Science และหวังว่าความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นตัวอย่างของการทำงานวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างสององค์กรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่สามารถต่อยอดไปสู่รากฐานที่แข็งแกร่งในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไป