หนังสือ ข้าว:ผลงานที่ถึงมือชาวนา

ผลงานของนักปรับปรุงพันธุ์ข้าวชั้นครู อาจารย์วรวิทย์ พาณิชพัฒน์ ผู้ให้กำเหนิดข้าวพันธุ์ กข 1

รายได้จากการจำหน่าย มอบโรงพยาบาลโรคทรวงอก และวัดพระบาทน้ำพุ

งานเกษตรของไทยก้าวหน้า มีผลผลิตออกมาเลี้ยงผู้คนในประเทศและต่างประเทศอย่างทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ มีผู้ศึกษาเรียนรู้จนเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ยกตัวอย่างเรื่องกล้วยไม้…ศาสตราจารย์ ดร. ระพี สาคริก กล้วย…ศาสตราจารย์ ดร. เบญมาศ ศิลาย้อย ควาย…ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักขณา ปลาบึก…อาจารย์เสน่ห์ ผลประสิทธิ์ ปลาดุกบิ๊กอุย…คุณมานพ ตั้งตรงไพโรจน์ และอื่นๆ อีกมาก

สำหรับเรื่องข้าว อาจารย์วรวิทย์ พาณิชพัฒน์ นักปรับปรุงพันธุ์ข้าว ของ กรมการข้าว มีชื่อเสียงหอมกรุ่นเป็นที่ยอมรับกันมานานแล้ว ท่านคือผู้ให้กำเหนิดข้าวพันธุ์ กข 1

อาจารย์วรวิทย์ เกิดเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2480 ที่จังหวัดลำปาง เรียนจบหลักสูตร ปริญญาตรีกสิกรรมและสัตวบาล (กส.บ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 17 ท่านรับราชการในกรมการข้าว ตำแหน่งสุดท้ายคือ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

ช่วงที่เป็นนักวิชาการเกษตร ท่านได้ปรับปรุงพันธุ์ข้าว มีผลงานโดดเด่นมากมาย

นอกจากข้าว กข 1 ที่ได้รับการประกาศรับรองพันธุ์ให้เป็นข้าวพันธุ์ดีของทางราชการแล้ว ท่านยังผสมได้ข้าวพันธุ์ใหม่ออกมาต่อเนื่อง อย่างข้าวพันธุ์แอปเปิ้ลทอง, ทรายทอง, กข 3, กข 11

ท่านเกษียณราชการ เมื่อปี 2540 แต่ท่านยังทำงานปรับปรุงพันธุ์ข้าวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผสมและคัดเลือกข้าว Super rice ให้ได้ข้าว 200 ถัง ต่อไร่ เป็นที่น่าเสียดาย ท่านเสียชีวิตเมื่อปี 2560 ถึงแม้ผลของการผสมคัดเลือกยังไม่เห็นผล แต่แนวทางน่าสนใจมาก น่าจะมีคนสานต่อสิ่งที่ท่านได้ทำไว้

เมื่อไม่นานมานี้ อาจารย์ประเวศ แสงเพชร หรือ หมอเกษตร ทองกวาว ได้นำหนังสือ ข้าว:ผลงานที่ถึงมือชาวนา มาให้ 1 เล่ม เป็นการรวบรวมผลการทำงานของอาจารย์วรวิทย์ ซึ่งทำมา 50 ปี

หนังสือ ข้าว:ผลงานที่ถึงมือชาวนา เป็นผลงานทั้งชีวิตของอาจารย์วรวิทย์ ที่เหมาะต่อการนำไปใช้ประโยชน์ ที่จะค้นคว้าและวิจัย โดยไม่ต้องนับ 1 ใหม่

เนื้อหานั้น แน่นอน หัวใจหลักคือแนวทางการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ให้ได้ข้าวพันธุ์ดีกว่าเดิมที่มีอยู่ยิ่งๆ ขึ้นไป รวมทั้งลักษณะข้าวพันธุ์ต่างๆ การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อปลูกข้าว การทำนาแบบต่างๆ เป็นต้น

หนังสือ ข้าว:ผลงานที่ถึงมือชาวนา หนา 582 หน้า ราคา 500 บาท

รศ.ดร. ธนวรรณ พาณิชพัฒน์ บรรณาธิการ บอกว่า “คุณพ่อบอกว่า รายได้จากการจำหน่ายหนังสือ แบ่งให้โรงพยาบาลโรคทรวงอกที่พ่อไปรักษา และวัดพระบาทน้ำพุ อย่างละครึ่ง”

หนังสือมีวางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาทุกสาขา ศูนย์หนังสือ มก. หรือสั่งซื้อโดยตรงได้ที่ รศ.ดร. ธนวรรณ พาณิชพัฒน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ (089) 233-1229

บทความก่อนหน้านี้มะตูม พระพุทธบาท ไม้ผลเศรษฐกิจสร้างรายได้เงินแสน วิถีที่ก้าวสู่ความมั่นคง
บทความถัดไปวิวัฒน์ พริ้งจำรัส…ปั้น ปรุง เปลี่ยน “มะนาว” สู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม นักรบเกษตรสายพันธุ์ใหม่ ที่เติบโตเคียงข้าง “แม็คโคร” กว่า 10 ปี