ชาวท่าบ่อ หนองคาย หาหนูพุกกิน ขาย ตัวละ 150-180 บาท

ชาวบ้านที่ว่างจากการทำงาน รวมกลุ่มออกหาหนูพุก ตามคันคูริมแหล่งน้ำสาธารณะและตามทุ่งนา เพื่อนำไปทำอาหาร ที่เหลือยังนำไปขายให้กับคนในหมู่บ้าน สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ในขณะที่ราคาหนูปีนี้ราคาดี เนื่องจากหาได้ยากขึ้น สวนทางกับความต้องการที่มีมากขึ้น

โดยชาวบ้านในเขต ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ได้ใช้เวลาที่ว่างจากการทำงาน รวมตัวกันพร้อมนำสุนัขที่เลี้ยงออกหาหนูพุกหรือหนูนา ตามคันคูแหล่งน้ำสาธารณะ และตามทุ่งนา โดยเฉพาะคันคูของอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน ที่หนูมาอาศัยทำรังเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีอาหารอุดมสมบูรณ์ทั้งปูและหอย

เมื่อพบรังของหนูแล้ว จะช่วยกันปิดทางเข้า-ออกทุกทาง แล้วใช้จอบ-เสียมขุด โดยจะมีสุนัขช่วยดมกลิ่นและช่วยตามล่าหนูที่วิ่งออกจากรัง หนูที่ได้จะนำไปประกอบอาหารรับประทานกันในครอบครัว หากได้จำนวนมากก็จะขายให้กับคนในหมู่บ้าน สร้างรายได้ให้กับครอบครัววันละหลายร้อยบาท ซึ่งปีนี้หนูราคาดีมากเนื่องจากหายาก และมีความต้องการซื้อมากขึ้น ราคาซื้อ-ขายขึ้นอยู่กับขนาดตัวของหนู ตัวใหญ่จะขายกันสูงถึงตัวละ 150 – 180 บาท