รถสำหรับช่วยเหลือผู้พิการทางการเคลื่อนไหวโดยใช้ต้นกำลังขับจากเครื่องยนต์เล็กเบนซิน ผลงาน มทร.ศรีวิชัย

โดยปกติผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถเดินได้ ผู้พิการจะใช้รถวีลแชร์สำหรับผู้ที่มีกำลังทรัพย์ ในขณะที่ผู้พิการที่มีฐานะทางการเงินไม่มากนักจะใช้รถคันโยกสำหรับใช้ในการเดินทางไปในมาไหนแทน แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งรถวีลแชร์และรถคันโยกผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจำเป็นจะต้องใช้แรงของตนเองในการผลักล้อในกรณีของรถวีลแชร์ และใช้แรงในการโยกสำหรับรถแบบคันโยก ส่งผลให้ผู้พิการไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนไกลๆ ได้ หากมีเครื่องจักรกลที่สามารถช่วยลดแรงของผู้พิการก็จะส่งผลดี และสามารถทำให้ผู้พิการสามารถเดินทางไปได้ไกลๆ โดยไม่เป็นภาระให้กับบุคคลในครอบครัวหรือผู้ดูแล

จากปัญหาดังกล่าว นายชานนท์ ดลมายิ และ นายพงษ์พิพัฒน์ รอดสง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ โดยมี ดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ เป็นที่ปรึกษา จึงได้ทำการออกแบบและสร้างรถสำหรับช่วยเหลือผู้พิการทางการเคลื่อนไหวโดยใช้เครื่องยนต์เล็กเบนซินเป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อน ทั้งนี้ เพื่อต้องการช่วยลดแรงของผู้พิการในการเข็นล้อรถวีลแชร์ และลดแรงในการโยกรถแบบคันโยก และสามารถทำให้ผู้พิการเดินทางไปได้ระยะไกลๆ โดยไม่เหนื่อยแรง เพียงแต่ควบคุมรถเท่านั้น ซึ่งเป็นการประหยัดทั้งแรงงานและลดระยะเวลาในการเดินทางของผู้พิการอีกด้วย

ในการออกแบบและสร้างรถสำหรับช่วยเหลือผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจะใช้เครื่องยนต์เล็กเบนซิน ขนาด 3 แรงม้า เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อน สามารถบรรจุปริมาณน้ำมันได้เต็มถังเท่ากับ 1 ลิตร โดยใช้น้ำมันเบนซินผสมกับน้ำมัน 2T ในอัตราส่วน 20 : 1 คือ น้ำมันเบนซิน 20 ส่วน ต่อน้ำมัน 2T 1 ส่วน และสามารถใช้ขับได้ประมาณ 30 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วที่ใช้ในการขับเคลื่อน

ในการสร้างรถสำหรับช่วยเหลือผู้พิการทางการเคลื่อนไหวโดยใช้เครื่องยนต์เล็กเบนซินเป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อน มีต้นทุนในการผลิต 3,500 บาท โดยไม่คิดค่าแรงงานในการสร้าง ทั้งนี้ ต้นทุนในการสร้างยังขึ้นอยู่กับขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์อีกด้วย กล่าวคือหากต้องการเครื่องยนต์ที่มีแรงม้าในการขับเคลื่อนมากราคาก็จะสูงตามไปด้วย นอกจากนั้น ยี่ห้อของเครื่องตัดหญ้าก็มีผลต่อต้นทุนการผลิตอีกด้วย ดังนั้น ในการออกแบบจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับการใช้งานเพื่อไม่ให้ต้นทุนสูงจนเกินไป

รถสำหรับช่วยเหลือผู้พิการทางการเคลื่อนไหวโดยใช้เครื่องยนต์เล็กเบนซินที่ออกแบบและสร้างคันนี้ ถือเป็นเครื่องต้นแบบ ซึ่งผู้ออกแบบจะทำการพัฒนาให้มีสมรรถนะที่ดีขึ้น โดยจะออกแบบให้สามารถใช้ระบบสตาร์ตมือเข้ามาทดแทนการสตาร์ตแบบดึง ซึ่งจะทำให้ผู้พิการสามารถสตาร์ตเครื่องยนต์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะทำการพัฒนาต่อไปในอนาคต

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมรถสำหรับช่วยเหลือผู้พิการทางการเคลื่อนไหวโดยใช้ต้นกำลังขับจากเครื่องยนต์เล็กเบนซิน ได้ที่ ดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ โทรศัพท์ (086) 961-2216