ธ.ก.ส. พบปะนักลงทุนสถาบันเพื่อเสนอขายพันธบัตร

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมพบปะนักลงทุนสถาบัน เพื่อประชาสัมพันธ์และตอบข้อซักถาม ในการเสนอขายพันธบัตร ธ.ก.ส. วงเงิน 10,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 15 ปี แก่ผู้ลงทุนสถาบัน โดยมี นายกิตติ ปิ่นรอด  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานการลงทุนและคณะ ในฐานะผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 802 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพฯ

 

บทความก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ให้เข้มแข็ง พร้อมสนับสนุนสหกรณ์รวบรวมผลผลิตการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร
บทความถัดไปสารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.17 ตอน : ชุมชนหนองแขม สร้างจิตอาสา พัฒนาชุมชน