ช.การช่าง จัด “นวัตกรรมช่างชุมชน” มี 10 สุดยอดสิ่งประดิษฐ์มานำเสนอ

เมื่อเร็วๆ นี้ มีโครงการส่งเสริมนวัตกรรมช่างชุมชน ณ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

โครงการส่งเสริมนวัตกรรมช่างชุมชน เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันเชนจ์ฟิวชั่น (Change Fusion) ภายใต้มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมและยกระดับทักษะช่างชุมชนผ่านโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

ดร.สุภามาส ตรีวิศรเวทย์ (ที่สองจากขวา) ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (ที่สองจากซ้าย)

โครงการส่งเสริมนวัตกรรมช่างชุมชน ถือเป็นครั้งแรกของเมืองไทยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมมือกับภาคชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนานวัตกรรมช่างชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและครบวงจร บนพื้นฐานของการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมอย่างตรงจุดด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้เปิดตัว 10 ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อไก้แขปัญหาชุมชน เพื่อรับทุนพัฒนาสิ่งประดิษฐ์มูลค่ากว่า 600,000 บาท พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและขอโอกาสขอรับทุนสนับสนุนจากภาครัฐ นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปการพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมช่างชุมชน แบบ 4 มิติ (การออกแบบ กลไกและวิศวกรรม ต้นทุนราคา การทำการตลาด) เพื่อยกระดับศักยภาพสู่การเป็น “นวัตกรช่างชุมชน” และขยายผลสู่ระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมช่างชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและครบวงจร บนแนวคิดของการแก้ไขปัญหาทางสังคมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยนำสิ่งประดิษฐ์ของช่างชุมชนมาต่อยอดผ่านการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและโอกาสเข้าถึงทรัพยากรในด้านต่างๆ

นักประดิษฐ์ถ่ายทอดประสบการณ์

ดร.สุภามาส ตรีวิศรเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ช.การช่าง มีความภูมิใจที่ได้เห็นการดำเนิน โครงการส่งเสริมนวัตกรรมช่างชุมชน ร่วมกับพันธมิตรอย่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันเชนจ์ฟิวชั่น ได้เดินหน้าอย่างแข็งแกร่งมาจนถึงวันนี้ ซึ่งเราได้เห็นผลงานต่างๆ จากความคิดสร้างสรรค์และความสามารถคนไทยในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ที่มีศักยภาพและโอกาสที่จะนำมาต่อยอด เราพร้อมอย่างยิ่งที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเงินทุนและการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคต่างๆ โดยเฉพาะในด้านวิศวกรรมให้แก่ช่างชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม ชุมชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และมีความมุ่งมั่นเดินหน้าสานต่อโครงการดีๆ แบบนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ผู้ได้รับรางวัล

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า การจัดโครงการส่งเสริมนวัตกรรมช่างชุมชน เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ ให้เห็นว่าคนไทยในท้องถิ่นทั่วประเทศล้วนมีทักษะในด้านนวัตกรรมและกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่มีศักยภาพ สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนได้

สำหรับผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 10 ทีม ประกอบด้วย เครื่องเจาะดินนิวบอร์น เรือรดน้ำอัตโนมัติ จักรยานปีนต้นมะพร้าว เครื่องอูดยุง รถไถนั่งขับอีลุย ตะบันน้ำถังแก๊ส กาลักน้ำประปาภูเขา เครื่องตัดหญ้าโซลาร์เซลล์ เครื่องบดผสมปุ๋ยหมักและดินปลูก และของเล่นไม้กลไกเคลื่อนไหว

เครื่องสว่าน

สว่านเจาะดินนิวบอร์น

คุณปรีชา บุญส่งศรี เลขที่ 28 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ได้เล่าว่า แนวคิดในการทำเริ่มต้นจากต้องการปลูกกล้วยหลายพันต้น แต่พบว่าการขุดหลุมปลูกทีละต้นทั้งเหนื่อยและใช้เวลาเป็นอย่างมาก เครื่องเจาะดินที่ซื้อมาก็ไม่ทน ใช้งานยากและก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จึงพยายามคิดค้นเครื่องขุดดินตั้งแต่เสียมขนาดใหญ่ที่ทนทานและมีที่เหยียบสำหรับเพิ่มแรงในการขุด จนกระทั่งพัฒนาต่อยอดมาเป็นเครื่องเจาะดินแบบรถเข็นล้อเดี่ยว ที่เหมาะกับการลากเคลื่อนย้ายในพื้นที่ขรุขระและช่วยในการควบคุมทิศทางการเจาะได้ดี ซึ่งอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมีจุดเด่นที่ใช้งานได้สะดวก ราคาไม่แพง เกษตรกรสามารเข้าถึงได้ง่าย

ประโยชน์ที่ได้รับ

เพิ่มรายได้และลดต้นทุนในการปลูกพืชสวน ที่ต้องใช้ต้นกล้าจำนวนมาก

ลดต้นทุนแรงงานในการก่อสร้างขนาดเล็กในพื้นที่การเกษตรกรรม เช่น การสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด เสาค้างสำหรับพืชเถาเลื้อย ฯลฯ

จักรยานปีนต้นมะพร้าว

การขยายผล

ได้มีการจัดจำหน่ายอย่างแพร่หลาย โดยสามารถจำหน่ายได้ไม่ต่ำกว่า 100 เครื่อง ต่อเดือน ซึ่งสามารถติดต่อได้ทาง Facebook : เครื่องเจาะดินนิวบอร์น New Borns หรือโทร. (086) 618-2302

เรือรดน้ำ

รถไถนั่งขับอีลุย

คุณวิมล สุวรรณ เลขที่ 60 หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ได้เล่าว่า แนวคิดในการทำเริ่มจากประสบการณ์รับจ้างไถปรับหน้าดินด้วยรถไถเดินตามมาอย่างยาวนาน ทำให้เกิดความเมื่อยล้าจนเกือบจะประสบอุบัติเหตุ ทำให้ต้องคิดค้นหาวิธีที่จะทำให้รถไถเดินตามใช้งานได้ง่ายขึ้น แต่ด้วยขาดแคลนทุนทรัพย์จึงเรียนรู้และหาอะไหล่มือสองมาดัดแปลงรถไถเดินตามคู่ใจ จนกระทั่งเป็นรถไถนั่งขับที่สามารถทำงานได้ไม่แพ้รถไถราคาแพง

อีลุย คือชุดอุปกรณ์ดัดแปลงรถไถเดินตามที่เกษตรกรมีกันอยู่ทุกบ้าน พร้อมติดตั้งระบบต่อพ่วงอุปกรณ์เกรดหน้าดิน ผาลไถ พ่วงลาก ฯลฯ ตามความต้องการของผู้ใช้ โดยเฉพาะเกษตรกรผู้สูงวัยและสามารถทำงานในพื้นที่เกษตรกรได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น

เครื่องตัดหญ้าโซลาร์เซลล์

ประโยชน์ที่ได้รับ

สร้างรายได้เพิ่มโดยปัจจุบันได้เปิดให้บริการกับผู้สนใจนำรถไถเดินตามมาติดตั้งชุดอุปกรณ์ดัดแปลงนั่งขับ ซึ่งมีผู้สนใจเป็นอย่างมาก

การขยายผล

รับจ้างดัดแปลงและประกอบอุปกรณ์ต่อพ่วงกับรถไถ และทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Eluithailand หรือโทร. (081) 206-2305

ตะบันน้ำถังแก๊ส

จักรยานปีนต้นมะพร้าว

คุณณรงค์ หงส์วิชุลดา เลขที่ 122 หมู่ที่ 8 บ้านน้อยร่มเย็น ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ได้เล่าว่า แนวคิดเริ่มจากการปีนต้นมะพร้าวได้ยาก เป็นงานอันตราย ทำให้การเก็บลูกมะพร้าว ลูกตาล ลูกหมาก และการตัดแต่งกิ่งไม้บนต้นไม้สูงเป็นไปได้ยาก เลยได้ทำการพัฒนาจากความต้องการเพื่อแกไข้ปัญหาการปีนต้นมะพร้าว และสามารถออกแบบปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการปีนต้นไม้แต่ละชนิดได้

ประโยชน์ที่ได้รับ

ลดการสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บของเกษตรกร

สามารถอยู่บนต้นไม้ได้เป็นระยะเวลานาน โดยไม่เกิดความเมื่อยล้า หรือเกิดอุบัติเหตุ จึงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากขึ้น ทำให้รายได้เพิ่มขึ้น

การขยายผล

มีการจัดจำหน่ายแล้ว จัดส่งผ่านทางบริษัทขนส่งสินค้าเอกชน โดยลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ สามารถติดต่อได้ทาง Facebook : จักรยานปีนมะพร้าวbyณรงค์

ของเล่นไม้

เรือรดน้ำอัตโนมัติ

คุณสายธาร ม่วงโพธิ์เงิน เลขที่ 96/3 หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้เล่าว่า แนวคิดในการทำมาจากการวางระบบสปริงเกลอร์รดน้ำแบบที่สวนอื่นทำ แต่ยังไม่ใช่คำตอบ เพราะต้นสูงกว่าหลายเท่า โจทย์ในตอนนั้นคือ ทำให้เป็นโรบอต จะทำยังไงให้เรากดสวิตช์ปุ๊บแล้วไม่ต้องสนใจ ปล่อยให้มันทำงานเอง เรือรดน้ำอัตโนมัติอาศัยเครื่องเบนซินสองจังหวะ มอเตอร์โฟม เหล็ก ท่อพีวีซี และกล่องควบคุมที่เขียนโปรแกรมให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมความเร็วของมอเตอร์ เมื่อติดเครื่องแล้ว ก็สามารถปล่อยให้รดน้ำในสวนได้เอง

ประโยชน์ที่ได้รับ

ลดการใช้แรงงานในการรดน้ำพืชไร่พืชสวนได้

ประหยัดต้นทุนในการทำการเกษตร

การขยายผล

เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และกำลังมองหาโอกาสการลงทุนเพื่อผลิตและจำหน่าย สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่โทร. (094) 369-5361

กาลักน้ำ ท่อพีวีซี

เครื่องตัดหญ้าโซลาร์เซลล์

คุณกฤษณะ สิทธิหาญ เลขที่ 196 หมู่ที่ 5 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ได้เล่าว่า เครื่องตัดหญ้าติดแผงโซลาร์เซลล์ในตัวเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร ทำงานด้วยมอเตอร์กำลังสูงที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องได้ทั้งวัน แผงโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กที่สามารถชาร์จกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง การออกแบบมือจับแบบพิเศษที่ช่วยเพิ่มองศาจากจุดหมุนเพื่อตัดหญ้าได้กว้างกว่ามือจับแบบทั่วไป ด้วยตัวเครื่องที่มีน้ำหนักเบาและกะทัดรัด

ประโยชน์ที่ได้รับ

ประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย และสร้างรายได้เพิ่ม

การขยายผล

ได้มีการจำหน่ายออนไลน์ผ่านทาง Facebook : ไร่ช่างเอก สับปะรดวิถีอินทรีย์ หรือโทร. (084) 042-9847 และยังอยู่ในระหว่างจดอนุสิทธิบัตร

เครื่องอูด (ฉีด) ยุง

ตะบันน้ำถังแก๊ส

คุณอุดม อุทะเสน เลขที่ 86 หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเทิง ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้เล่าว่า ทักษะช่างเครื่องยนต์เล็กและความรับผิดชอบในฐานะผู้ใหญ่บ้านทุ่งเทิง ได้พยายามแสวงหาวิธีการที่จะนำน้ำที่ไหลมาจากป่าต้นน้ำเพื่อให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้มีน้ำในการบริโภคและใช้ในการเกษตร แต่ด้วยพื้นที่ที่ห่างไกล ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ตะบันน้ำจึงกลายเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับหมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าต้นน้ำ คุณอุดมจึงได้พัฒนาตะบันน้ำอย่างต่อเนื่องจากเดิมใช่ท่อพลาสติกพีวีซี มาเป็นท่อเหล็ก ต่อมาเป็นถังน้ำแอร์ และสุดท้ายได้หันมาใช้ถังแก๊สมือสองที่มีความทนทานและมีขนาดที่เหมาะสม

ประโยชน์ที่ได้รับ

ทำให้เข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดเพื่อสุขภาวะที่ดีสำหรับครัวเรือนในชุมชนและการชลประทานเกษตรที่ช่วยเพิ่มรายได้

ส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำ โดยตะบันน้ำจะยังคงทำงานได้อย่างต่อเนื่องก็ต่อเมื่อมีน้ำไหลมาตามลำธารอย่างต่อเนื่อง

การขยายผล

แจกจ่ายให้กับหมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าต้นน้ำในจังหวัดเลยและเพชรบูรณ์ โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมว่าจ้างให้ทำการผลิต สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร. (087) 216-5686

เครื่องบดผสมปุ๋ยหมักและดินปลูก

ของเล่นไม้กลไกเคลื่อนไหว

โรงเล่นและพิพิธภัณฑ์เล่นได้ เลขที่ 48 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้เล่าว่า แนวคิดนี้มาจากฝีมือของกลุ่มคนเฒ่าคนแก่ใจดี ช่างไม้นักทำของเล่นกว่า 20 คน ที่ช่วยกันพัฒนาต่อยอดจากของเล่นพื้นบ้าน ใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบ สร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยเครื่องมือช่างพื้นบ้าน เพิ่มเติมด้วยจินตนาการของผู้ใหญ่ที่อยากให้ลูกหลานได้เรียนรู้และจินตนาการไปไกลกว่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ผู้ประสานงานของกลุ่มคือคนเฒ่าคนแก่ ที่ทำหน้าที่เชื่อมประสานผู้อาวุโสนักประดิษฐ์ของเล่น จึงทำให้ของเล่นเหล่านี้มีการพัฒนารูปแบบกลไก

ประโยชน์ที่ได้รับ

เกิดกระบวนการส่งต่อความรู้ไปยังเด็กรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง

ของเล่นแนวเคลื่อนไหวที่สนุกสนานหลากหลายแบบที่ราคาไม่แพงและเล่นได้ไม่รู้เบื่อ

การขยายผล

มีการจัดจำหน่ายผ่าน Facebook : โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่โทร. (089) 999-8537 และจัดจำหน่ายผ่านโรงเรียนการศึกษาทางเลือกทั่วประเทศ

 

กาลักน้ำประปาภูเขา

กลุ่มช่างชุมชนเมืองจัง เลขที่ 195 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ได้เล่าว่า แนวคิดได้มาจากการพัฒนาขึ้นจากปัญหาการสิ้นเปลืองงบประมาณในการสูบน้ำเพื่อประโยชน์ด้านการชลประทานภายในหมู่บ้าน จึงพัฒนาเครื่องสูบน้ำแบบกาลักน้ำที่อาศัยหลักทางวิทยาศาสตร์ โดยไม่ต้องใช้พลังงานจากภายนอกเพื่อประโยชน์ในการสูบน้ำจากแหล่งกักเก็บไปยังลำรางส่งน้ำของหมู่บ้าน

ประโยชน์ที่ได้รับ

ลดต้นทุนในการสูบน้ำเพื่อสาธารณูปโภคและการเกษตรภายในหมู่บ้าน

ช่วยให้ชาวบ้านเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดอันส่งผลต่อสุขภาพที่ดีและเพิ่มรายได้จากการเกษตรที่เข้าถึงระบบชลประทาน

การขยายผล

มีการใช้งานจริงโดยส่งน้ำประปาให้กับ 35 ครอบครัว และครอบคลุมพื้นที่กว่า 800 ไร่ และกำลังจะสร้างระบบเพิ่มเติมเพื่อสามารถจ่ายน้ำให้กับครัวเรือนในชนบทได้มากยิ่งขึ้น สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร. (091) 071-8902

 

เครื่องอูดยุง

คุณสุริยา คำคนซื่อ เลขที่ 187 หมู่ที่ 8 ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ได้เล่าว่า แนวคิดการพัฒนาเกิดขึ้นจากปัญหาเครื่องพ่นยุงแบบสะพายหลังดั้งเดิมที่มีขนาดใหญ่ เสียงดัง สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และมีราคาแพง จึงสร้างเครื่องพ่นสารกำจัดยุงขนาดเล็กที่ตัวแทน อสม. แต่ละหมู่บ้านสามารถพกพาและใช้งานง่าย อีกทั้งยังมีราคาถูก จึงสามารถผลิตได้จำนวนมากและยังช่วยกำจัดยุงได้อย่างรวดเร็ว

ประโยชน์ที่ได้รับ

ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของชาวบ้านในชุมชน โดยเฉพาะโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ

ลดรายจ่ายของภาครัฐในการรักษาผู้ป่วยจากโรคที่มียุงเป็นพาหะ และลดรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดสรรงบประมาณเพื่อกำจัดยุงตามหมู่บ้าน

การขยายผล

แจกจ่ายให้กับ อสม. ตามหมู่บ้านในจังหวัดนครพนม โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร. (095) 289-6855

 

เครื่องบดผสมปุ๋ยหมักและดินปลูก

คุณสุรเดช ภูมิชัย เลขที่ 124 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ได้เล่าว่า เกษตรกรชาวลำไยและสวนมะม่วงต้องตัดแต่งกิ่งเป็นประจำทุกวัน จึงรวบรวมใบลำไยและใบมะม่วงมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักและดินพร้อมปลูก โดยการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชน จึงทำให้ทางกลุ่มสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินพร้อมปลูกจากปุ๋ยหมักใบลำไยและใบมะม่วง เครื่องบดผสมอเนกประสงค์ต้นทุนต่ำจากถังน้ำมัน 200 ลิตร สามารถใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักและดินพร้อมปลูกบรรจุถุงคุณภาพสูงได้มากถึง 4 ตัน ต่อวัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

ช่วยลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว

สร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร

การขยายผล

มีการใช้งานจริงและช่วยให้เกษตรกรกว่า 32 ครัวเรือนลดการเผาใบไม้ในสวน มีผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักและดินปลูกจากใบลำไยและใบมะม่วงจำหน่ายให้กับชุมชนใกล้เคียงและภายในจังหวัดลำพูน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร. (081) 612-8254

ทั้ง 10 ทีมที่เข้ารอบจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปการพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมช่างชุมชน แบบ 4 มิติ (การออกแบบ กลไกและวิศวกรรม ต้นทุนราคา การทำการตลาด) ซึ่งแบ่งออกเป็น 1. การนำเสนอนวัตกรรมช่างชุมชน จากความตั้งใจสู่การปฏิบัติของแต่ละนวัตกรรม 2. กิจกรรมเรียนรู้จากแรงบันดาลใจนวัตกรรมช่างชุมชนระดับโลก 3. กิจกรรมร่วมกันวิเคราะห์จาก 4 มิติ (การออกแบบ กลไกและวิศวกรรม ต้นทุนราคา การทำตลาด) 4. สรุปปัญหา โอกาส และแผนเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานวัตกรรมของแต่ละชิ้นงาน และ 5. เรียนรู้โอกาสการต่อยอดนวัตกรรม และแนวทางการรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น NIA และ ITAP