นวัตกรรมแปรงอาบน้ำสัตว์ อาบแล้ว คลายเครียด ผลงานนิสิต มก.

ปัจจุบันคนนิยมเลี้ยงสุนัขมากขึ้น แต่ละบ้านมีการเลี้ยงสุนัขมากกว่า 1 ตัว จึงทำให้เกิดปัญหาในการอาบน้ำให้สุนัข โดยการอาบน้ำให้สุนัขแต่ละครั้งต้องใช้เวลานานพอสมควรและต้องใช้การจับบังคับในการอาบน้ำ ซึ่งจะส่งผลให้สุนัขเกิดความเครียดและเกิดความรู้สึกที่ไม่อยากอาบน้ำและเนื่องจากการอาบน้ำแต่ละครั้งต้องใช้อุปกรณ์หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสายยาง แปรงอาบน้ำ แชมพู รวมถึงต้องจับบังคับสุนัข ผู้จัดทำเลยคิดค้นนวัตกรรมแปรงอาบน้ำอเนกประสงค์สำหรับสุนัขขึ้นเพื่อลดปัญหาดังกล่าว

อุปกรณ์แปรงอาบน้ำ

ด้วยเหตุนี้ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงคิดค้นนวัตกรรมแปลงอาบน้ำสัตว์ ขึ้น

น.ส.กัญญาณัฐ รักขประเสริฐ เล่าว่า เราเริ่มมองจากปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัว คิดเรื่องที่คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตร่วมกับสุนัข ซึ่งการอาบน้ำก็เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่ง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างอาบน้ำสุนัข เช่น เจ้าของไม่มีเวลาอาบน้ำสุนัข ยุ่งยากในการอาบน้ำ จึงได้คิดค้นนวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในการอาบน้ำ จึงเกิดเป็นแนวคิดนวัตกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่เจ้าของ ลดระยะเวลาในการอาบน้ำสุนัข และเสริมสร้างสุขภาพเส้นขนและผิวหนังที่ดีให้กับสุนัข

น.ส.กัญญาณัฐ รักขประเสริฐ น.ส.กรกนก จักรชัย น.ส.ณิชานันทน์ โพธิสารวราภรณ์ และ น.ส.ระวีวรรณ ประทีปพลีผล

น.ส.กรกนก จักรชัย เล่าว่า ก่อนหน้านี้ได้คิดมาหลายนวัตกรรม ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ได้เท่ากับแปรงแชมพู ส่วนใหญ่จะเป็นนวัตกรรมที่เป็นเฉพาะทางที่เรียนมา ส่วนมากในการคิดค้นจะเป็นเพื่อนในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดนวัตกรรมนี้ขึ้นมา เนื่องจากมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนเลี้ยงสุนัขทั่วไป ในส่วนของรูปแบบตอนแรกจะเน้นเรื่องฟังก์ชั่น ซึ่งส่วนประกอบ ประกอบไปด้วย ขนแปรง ด้ามพลาสติกจับแปรง กระบอกใส่แชมพู ตัวปั๊มที่ใช้ในการดูด และแชมพูกับครีมนวด แต่เมื่อเริ่มทำการประดิษฐ์ก็มีการปรับปรุงจากต้นแบบให้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้น 

ขนแปรง

น.ส.ณิชานันทน์ โพธิสารวราภรณ์ เล่าว่า การทดสอบก็ได้มีการทดสอบกับสุนัขจริง พบว่าในสุนัขที่ไม่เคยใช้แปรงอาบน้ำมาก่อนจะกระตือรือร้นมากกว่าปกติ มีความนิ่งมากขึ้น เนื่องจากการแปรงขนด้วยแรงที่เหมาะสมจะทำให้สุนัขรู้สึกผ่อนคลาย ลดความเครียดจากการถูกจับบังคับ และการที่สามารถกดแชมพูไปพร้อมๆ กับการอาบน้ำ ได้ช่วยลดระยะเวลาในการอาบน้ำได้จริง ตามวัตถุประสงค์ของนวัตกรรมเรา

พลาสติก

น.ส.ระวีวรรณ ประทีปพลีผล เล่าว่า ในการพัฒนาก็จะมีการพัฒนามากขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาอันสั้นในการอาบน้ำ ลดโอกาสการเกิดผิวหนังอักเสบ ตัววัสดุที่ทำจากพลาสติกที่คงทนขึ้น เส้นขนแปรงที่เหมาะสมกับผิวหนังสุนัขมากขึ้น รวมไปถึงเรื่องขนาดรูปทรงที่อยากให้มีความเล็กกระชับและสามารถนำมาใช้ได้ง่ายมากขึ้น

กระบอกใส่แชมพู
ประกอบอุปกรณ์
ตกแต่งลาย
ทดลองกับสัตว์