แม็คโคร ยกระดับป้องกันไวรัสโควิด-19 ใส่ใจสุขภาพลูกค้า พร้อมดูแลความปลอดภัยในสินค้า

ทำความสะอาดรถเข็น

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ยกระดับความเข้มข้นมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 เพิ่มจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิพนักงานและลูกค้าทุกคน ก่อนเข้าสาขา พร้อมเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค รณรงค์สวมหน้ากากและถุงมือ สร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการ ย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจค้าส่งที่ปลอดภัยใส่ใจคุณภาพชีวิตลูกค้า

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ส่งผลกระทบไปทั่วโลก บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำในธุรกิจค้าส่งของไทย มีความห่วงใยในความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการรายย่อย จึงได้ยกระดับการป้องกันไวรัสโควิด-19 ในสาขาให้มากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า

“แม็คโคร เข้าใจความกังวลของลูกค้า จึงต้องการสร้างความมั่นใจในการมาเลือกซื้อสินค้า ได้เพิ่มมาตรการดูแลลูกค้าขึ้นอีกหลายประการ ได้แก่ เพิ่มจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายลูกค้าและพนักงานทุกคนก่อนเข้าสาขา ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกบ้างเล็กน้อย แต่ลูกค้าทุกคนก็รู้สึกมั่นใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคที่จุดสัมผัสสาธารณะต่างๆ ชั้นวางสินค้า แนะนำลูกค้าให้สวมถุงมือหรือใช้ที่คีบเพื่อลดการสัมผัสโดยตรงกับสินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์ เพิ่มจุดตั้งแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อโรค เพิ่มความเข้มงวดในการฆ่าเชื้อโรคตลอดกระบวนการจัดส่งสินค้า ตั้งแต่ศูนย์กระจายสินค้าจนถึงสาขา รวมถึงสร้างความเข้าใจกับผู้ผลิตและพันธมิตรทางธุรกิจทุกรายถึงมาตรการเข้มข้นของแม็คโคร เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน”

สำหรับมาตรการความเข้มข้นที่ บริษัท สยามแม็คโคร ยกระดับขึ้นมาเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับลูกค้า ประกอบด้วย

  1. ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายลูกค้าและพนักงานทุกคน บริเวณทางเข้าสาขากรณีพบลูกค้ามีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศา ให้ขอวัดซ้ำ หากยืนยันเป็นไข้ เชิญลูกค้านั่งพักนอกสาขา ณ จุดที่จัดไว้ และจะมีเจ้าหน้าที่ขออนุญาตจัดสินค้าบริการให้แทนการผ่านเข้าสาขา โดยหลังจัดของและส่งมอบแล้ว พนักงานต้องล้างมือ ทำความสะอาด ทุกครั้ง
  2. เพิ่มจุดวางแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อมากขึ้นในจุดบริการลูกค้า จุดชั่งสินค้า ผนกอาหารสด เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ประตูทางเข้า-ออก
  3. ทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อย โดยเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลาเปิดห้าง ถึงเวลาปิดห้าง ไม่ว่าจะเป็นชั้นวางสินค้า, รถเข็นสินค้า ,เคาน์เตอร์บริการต่างๆ, โทรศัพท์, ตู้เอทีเอ็ม, รถวิลแชร์สำหรับลูกค้า เป็นต้น
  4. รณรงค์ให้ลูกค้าสวมหน้ากากอนามัย และถุงมือ ใช้ที่คีบตลอดเวลาในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์และอาหารสด หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง
  5. ติดตั้งป้ายข้อความประชาสัมพันธ์บริเวณทางเข้าสาขา ให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกัน และการปฏิบัติตนเมื่อพบว่ามีไข้ไม่สบาย
  6. ตรวจตราสบู่และกระดาษสำหรับล้างมือในทุกห้องน้ำให้มีเพียงพอ
  7. ออกมาตรการให้พนักงานสวมใส่หน้ากากป้องกัน ขณะปฏิบัติงานในอาคาร กรณีป่วยเป็นไข้หวัดจะต้องรีบพบแพทย์ และให้หยุดงานเป็นระยะเวลา14 วันเพื่อดูอาการ
  8. ออกมาตรการให้พนักงานหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังหรือแวะผ่าน ประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมเน้นย้ำถึงความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน
  9. ปรับเปลี่ยนรูปแบบประชุมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เน้นการประชุมทางโทรศัพท์หรือ VDO/Teleconference

“เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อย โชห่วย ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจจัดเลี้ยงทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากที่มีความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศ ในช่วงเวลาเช่นนี้ แม็คโคร ขอเป็นกำลังใจและพร้อมร่วมมือร่วมใจในการก้าวผ่านสถานการณ์แพร่ระบาดระดับโลกไปด้วยกัน โดยจะคงมาตรการดังกล่าวไว้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย” นางศิริพร กล่าว