ผู้ว่าฯพิจิตรรับ ห้ามชาวนาทำนาไม่ได้

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางมาเปิดเครื่องสูบน้ำที่ ปภ.จังหวัดพิจิตร นำมาสูบน้ำในฝายยางสามง่าม หมู่ 1 ต.รังนก ลงสู่แม่น้ำยม เพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ทำนาปรังทั้งสองฝั่งแม่น้ำยม ระยะทาง 40-50 กม. ปีนี้ชาวนาทำนาปรังกว่า 4 แสนไร่ มากกว่าทุกปี จึงเกรงว่าน้ำจะไม่เพียงพอ จึงเปิดน้ำช่วยชาวนา

นายวีระศักดิ์กล่าวว่า ปีนี้เกษตรกรทำนามากกว่าทุกปีกว่า 470,000 ไร่ หรือเต็มพื้นที่ เกินจำนวนที่รัฐบาลกำหนดคือกว่า 3 แสนไร่ ทำให้น้ำไม่เพียงพอ ทางเราก็ไม่สามารถห้ามชาวนาได้ เพราะหากไม่ทำนาจะไปทำอะไร

ที่มา มติชนออนไลน์