เกษตรกรบ้านสายไฟขอบคุณรัฐบาล หาน้ำบาดาลให้เพาะปลูกได้ทั้งปี

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยเจาะบ่อน้ำบาดาลของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล(ทบ.) พร้อมเยี่ยมชมการเจาะบ่อน้ำบาดาลและส่วนประกอบของเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์ไบร์ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินบ้านสายไฟ หมู่ 11 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง โดยมีนายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อธิบดีทบ. เดินทางไปด้วย

นายสุพฤติ ปัทมรุจ ประธานกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการสนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร เปิดเผยว่า พื้นที่ ต.ท่าสะบ้านั้น แห้งแล้งทุกปีจะมีน้ำก็เฉพาะหน้าฝน สภาพพื้นดินเป็นทรายปลูกพืชอะไรก็ไม่ค่อยได้ผล การเพาะปลูกก็ปลูกแบบแร้นแค้น น้ำไม่มี พันธุ์ต้นกล้าก็เหี่ยวเฉาตายหมด ในส่วนของประปาหมู่บ้านนั้น บ่อผลิตน้ำอยู่ห่างไกลทำให้น้ำไหลมาน้อยมากต้องรองน้ำไว้ใช้ในตอนกลางคืน ต้องขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี ที่อนุมัติงบประมาณเจาะบ่อน้ำบาดาลมาให้ ต่อไปนี้คงทำให้ท้องถิ่นมีรายได้จากการทำเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้น

ที่มา มติชนออนไลน์