ซีพีเอฟ เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารมาตรฐานสากล โชว์นวัตกรรมอาหารยั่งยืน ต้อนรับคณะ บสก.9

นางอรอนุช ทัพพสารดำรง รองกรรมการผู้จัดการด้านกฎระเบียบอาหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ให้การต้อนรับ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา พร้อมด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการหลักสูตร และคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ 9 เข้ารับฟังการบรรยายกระบวนการผลิตอาหาร พร้อมเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ (CPF Food Research and Development Center) ศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภค และการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก โดยมีโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) ใช้ในการทดลองผลิตสินค้าอาหารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มโอกาสในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำและทันต่อกระแสของตลาด ตอกย้ำการเป็น “ครัวของโลก” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ หรือ CPF Food Research & Development Center (CPF RD Center) รวมสุดยอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารมาตรฐานระดับโลกไว้ในที่เดียว ตอกย้ำความเป็นผู้นำอาหารปลอดภัย ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคทุกช่วงวัย สู่การมีชีวิตที่ดีของผู้บริโภคทั่วโลก โดยเป็นหนึ่งในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ บนถนนพหลโยธิน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 2 อาคาร คือ 1. อาคารวิจัยและพัฒนาอาหาร 2. อาคารโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) โดยทั้ง 2 อาคารได้รับการออกแบบเป็นอาคารประหยัดพลังงาน ติดตั้งระบบ Solar Roof Top และ Solar Hot Water ภายในอาคารประกอบด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัยอย่างครบครัน และสามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง

การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารมาตรฐานโลก ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมให้นักวิจัยและพัฒนาอาหาร มีความคิดสร้างสรรค์ และแสดงศักยภาพในการทดลองผลิตสินค้าใหม่ อีกทั้งยังเป็นการเน้นย้ำความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาอาหารมนุษย์ ด้วยทีมงานวิจัยที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของร่างกายที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย และคิดค้นนวัตกรรมอาหารเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคทั่วโลก โดยมีโรงงานต้นแบบที่สามารถทดลองและพัฒนาการผลิตสินค้าตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทันที

งานวิจัยและพัฒนาอาหารของซีพีเอฟ ยังสร้างสรรค์วัตถุดิบและอาหารที่ตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้บริโภค ทั้งด้านรสชาติ โภชนศาสตร์ และความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาเป็นการผลิตอาหารที่สมบูรณ์ (Food Biotechnology) ด้วยการนำความรู้ด้านการใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ หรือเอนไซม์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสอดรับกับกระแสโลก