กรมหม่อนไหม แนะนำพันธุ์หม่อนทนแล้ง มีคุณภาพใบที่ดี และให้ผลผลิตสูง

นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนะนำหม่อนพันธุ์สกลนคร สกลนคร 85 และ ศรีสะเกษ 84 เป็นพันธุ์หม่อนที่เหมาะสมในการเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม คุณสมบัติเด่น “ใบมีคุณภาพดี ผลผลิตสูง ทนทานต่อความแห้งแล้ง”

นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า หม่อน เป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม เพราะใบหม่อนเป็นพืชชนิดเดียวที่หนอนไหมกินเป็นอาหาร สำหรับสร้างเป็นรังไหม การปลูกหม่อนมีคุณภาพดี ให้ผลผลิตสูงและทนทานต่อความแห้งแล้ง ช่วยให้เกษตรกรมีใบหม่อนที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเลี้ยงไหม โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง ที่มีน้ำน้อย กรมหม่อนไหมจึงแนะนำให้เกษตรกรปลูกหม่อน หม่อนพันธุ์สกลนคร พันธุ์สกลนคร 85 และ ศรีสะเกษ 84 ซึ่งมีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพความแห้งแล้งได้เป็นอย่างดี

แปลงหม่อน สกลนคร 85

สำหรับพันธุ์หม่อนที่กรมหม่อนไหมแนะนำให้ปลูกสำหรับเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม ได้แก่ หม่อนพันธุ์สกลนคร ที่มีลักษณะเด่นคือ ทนทานต่อสภาวะแห้งแล้ง ทนทานต่อโรครากเน่าได้ดี ขยายพันธุ์ง่าย ออกรากดีเมื่อตัดกิ่งปักชำ สามารถใช้ท่อนพันธุ์ปลูกได้โดยตรง เพียงเลือกใช้กิ่งพันธุ์ที่มีอายุหลังการตัดแต่งไม่น้อยกว่า 5 เดือน หรือใช้วิธีการปักชำก่อนปลูก หม่อนพันธุ์สกลนคร เป็นพันธุ์หม่อนที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง สามารถเก็บเกี่ยวได้ปีละ 4 ครั้ง

แปลงหม่อน สกลนคร 85

ส่วน หม่อนพันธุ์สกลนคร 85 ลักษณะเด่นในการทนทานต่อโรครากเน่า ขยายพันธุ์ได้ด้วยท่อนพันธุ์ ผลผลิตใบสูงในสภาพเกษตรอาศัยน้ำฝน และ หม่อนพันธุ์ศรีสะเกษ 84 มีลักษณะเด่นคือทนทานต่อโรคราสนิมสูง การขยายพันธุ์โดยใช้ท่อนพันธุ์ ที่มีอายุตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป มีเปอร์เซ็นต์รอดสูง เมื่อขยายพันธุ์ด้วยวิธีปักชำ ให้ผลผลิตใบดี เป็นใบหม่อนที่มีคุณภาพดีเหมาะแก่การเลี้ยงไหม

หม่อนพันธุ์ศรีสะเกษ 84

เกษตรกรที่สนใจการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม สามารถศึกษาคู่มือเทคนิคการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนได้โดยการแอด Line Official Account ที่ @QSDS เลือกหัวข้อ “เทคนิคการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม” หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมหม่อนไหม โทร 1275 www.qsds.go.th และ https://www.facebook.com/qsds.th/