หนอนหัวดำ-แมลงดำหนามระบาด สวนมะพร้าวประจวบฯ อ่วม 6 หมื่นไร่

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม นายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของหนอนหัวดำ และแมลงดำหนามในสวนมะพร้าว กว่า 6 หมื่นไร่ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผลกระทบกับแหล่งมะพร้าวคุณภาพดีที่สุดของประเทศ ที่อำเภอทับสะแก นั้น ล่าสุดพบพื้นที่ระบาดเพิ่มอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายน ทำให้ปัญหามะพร้าวผลมีราคาสูงสุดในประวัติการณ์ ผลละ 23-25 บาท จากปัญหาผลผลิตมีน้อย นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปจำเป็นต้องใช้มะพร้าวนำเข้าบางส่วน หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องควรเฝ้าระวังการลักลอบใช้มะพร้าวนำเข้าผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน  เนื่องจากมะพร้าวบางส่วนอาจจะไม่ผ่านการตรวจโรคพืชส่งผลกระทบกับการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าวในประเทศเพิ่มขึ้น

“ในวันที่ 17 มีนาคมนี้ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามและเร่งหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังประสบความเดือดร้อน ขณะเดียวกันจังหวัดยังรอการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ในการจัดซื้อสารเคมีฉีดลำต้นมะพร้าว เพื่อควบคุมการระบาดในระยะที่ 2 ล่าสุดระหว่างรองบประมาณ ชาวสวนมะพร้าวต้องว่าจ้างภาคเอกชนเจาะลำต้นฉีดสารเคมี เพื่อป้องกันและกำจัดแมลง” นายมงคล กล่าว

นายวณิชย์ ปักกิ่งเมือง นายกสมาคมชาวสวนมะพร้าวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้นำเข้ามะพร้าวจากประเทศเมียนมา ผ่านจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร นอกโควต้าของกระทรวงพาณิชย์ ตามข้อตกลงของดับเบิ้ลยูทีโอ หรือองค์การการค้าโลก จะต้องจ่ายอัตราภาษีนำเข้า 54% เนื่องจากผลผลิตมะพร้วาภายในประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤต ไม่เพียงพอกับการแปรรูปเพื่อการส่งออก และคาดว่าจะมีปัญหาผลผลิตขาดแคลนถึงสิ้นปี 2560 ปัจจุบัน ทั้งประเทศมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวชดเชยความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 2 แสนไร่ แต่ต้องใช้เวลาอีก 7 ปี จึงจะให้ผลผลิต ส่วนการปราบแมลงศัตรูมะพร้าวที่ผ่านมา 15 ปี ไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากขาดการบูรณาการ และมีเกษตรกรบางพื้นที่ได้รับยาปลอมจากหน่วยงานราชการ

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน